Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 480. Strona: 20 ( z 48)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic /alei / placów / rond / skwerów, Tablic Ruchu Pieszego (TRP),Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu (TRK I i 08.05.18 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie". Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.2.2018 Przedmiotem 08.05.18 Mazowieckie
Pozyskanie, opracowanie i dostarczenie danych dotyczących pomiarów meteorologicznych oraz stanów wody i przepływów na potrzeby realizacji projektu WaterPUCK Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 08.05.18 Pomorskie
,,Remont związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gruntowych Powiatu Chojnickiego” z podziałem na części: Część nr 1 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2619G Kruszyn - Parzyn w 08.05.18 28.05.18 Pomorskie
Wykonanie kompleksowej usługi mierniczo-geologicznej dla kop.Strzelce Opolskie w latach 2018-2019 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 08.05.18 28.05.18 Opolskie
PR/220/37-N/04/18 Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego SI zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych 08.05.18 28.05.18 Dolnośląskie
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja ..." 09.05.18 POLSKA, Chełmsko-zamojski
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Barwice w ciągu drogi woj. nr 171 w km 30+379 09.05.18 Zachodniopomorskie
Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 09.05.18 29.05.18 09:30 Gorzowski
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB- Charsznica 09.05.18 25.06.18 11:00 Małopolskie

Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic /alei / placów / rond / skwerów, Tablic Ruchu Pieszego (TRP),Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu (TRK I i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie". Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.2.2018 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Pozyskanie, opracowanie i dostarczenie danych dotyczących pomiarów meteorologicznych oraz stanów wody i przepływów na potrzeby realizacji projektu WaterPUCK Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLITECHNIKA GDAŃSKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Miejsce realizacji: PL:

,,Remont związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gruntowych Powiatu Chojnickiego” z podziałem na części: Część nr 1 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2619G Kruszyn - Parzyn w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie kompleksowej usługi mierniczo-geologicznej dla kop.Strzelce Opolskie w latach 2018-2019 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
Miejsce realizacji: PL:

PR/220/37-N/04/18 Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego SI zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja ..."

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Włodawski
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski
POLSKA

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Barwice w ciągu drogi woj. nr 171 w km 30+379

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.05.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB- Charsznica

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Miechowski
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie