Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 515. Strona: 3 ( z 52)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300144W relacji Mystkowo - Cieszkowo Kolonia oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 137 w obrębie 22.11.17 Mazowieckie
Postępowanie unieważnione CZĘŚĆ NR: 1 Zadanie 1: Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Sikorskiego 12, 14 – część działki nr 448/3 w II obrębie miasta 22.11.17 Lubuskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 291307 Nowe Bronowo – Bronowo-Zalesie 22.11.17 Mazowieckie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na 22.11.17 Małopolskie
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Jednostka ewidencyjna 301601_4 - Miasto Oborniki Modernizacji EGiB obejmować będzie jednostkę ewidencyjną 301601_4 - Miasto Oborniki, obręb 0001 Oborniki - w zakresie 22.11.17 Wielkopolskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. 22.11.17 Zachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Mapy akustycznej miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a)pozyskanie przez Wykonawcę danych niezbędnych do realizacji zamówienia, 22.11.17 Lubuskie
Część NR: 9 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, części ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i 22.11.17 Mazowieckie
Część NR: 8 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych w miejscowości Ogorzelice 22.11.17 Mazowieckie
Część NR: 7 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo 22.11.17 Mazowieckie

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300144W relacji Mystkowo - Cieszkowo Kolonia oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 137 w obrębie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BABOSZEWO
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione CZĘŚĆ NR: 1 Zadanie 1: Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Sikorskiego 12, 14 – część działki nr 448/3 w II obrębie miasta

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 291307 Nowe Bronowo – Bronowo-Zalesie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARA BIAŁA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Jednostka ewidencyjna 301601_4 - Miasto Oborniki Modernizacji EGiB obejmować będzie jednostkę ewidencyjną 301601_4 - Miasto Oborniki, obręb 0001 Oborniki - w zakresie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH
Miejsce realizacji: PL:

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Mapy akustycznej miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a)pozyskanie przez Wykonawcę danych niezbędnych do realizacji zamówienia,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 9 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, części ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARA BIAŁA
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 8 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych w miejscowości Ogorzelice

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARA BIAŁA
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 7 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARA BIAŁA
Miejsce realizacji: PL: