Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 434. Strona: 3 ( z 44)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych (...) 06.03.18 POLSKA
Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej w Gminie Miejskiej 06.03.18 Małopolskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiZP.271.6.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Remont przepustu drogowego i przebudowa ul. Polnej w obszarze 06.03.18 Lubuskie
Sporządzenie dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Krzyż. 06.03.18 Pilski
Opr.dok.dla zadania pn.Rozbudowa dr.woj. nr 151 w m.Pełczyce polegająca na budowie dr.dla rowerów oraz budowa i wyk.dok. oznakowania trasy rowerowej na terenie m.Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 06.03.18 Zachodniopomorskie
Ekspertyza hydrologiczna w zakresie poziomu wód gruntowych na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wietcisy PLH 220009” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków t ... 07.03.18 POLSKA, Pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) [...] dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowejS-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”. 07.03.18 Opolskie
Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz niezbędnych opracowań wyjściowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: „Przebudowa oraz nadbudowa 07.03.18 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W i gminną nr 180335W na odcinku od km 65+100 do km 65+400 w miejscowości 07.03.18 Mazowieckie
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Żywiec 07.03.18 Małopolskie

Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych (...)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 06.03.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Miejsce realizacji: POLSKA

Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej w Gminie Miejskiej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 06.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiZP.271.6.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Remont przepustu drogowego i przebudowa ul. Polnej w obszarze

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 06.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzenie dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Krzyż.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 06.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Miejsce realizacji: PL: Pilski

Opr.dok.dla zadania pn.Rozbudowa dr.woj. nr 151 w m.Pełczyce polegająca na budowie dr.dla rowerów oraz budowa i wyk.dok. oznakowania trasy rowerowej na terenie m.Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 06.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Ekspertyza hydrologiczna w zakresie poziomu wód gruntowych na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wietcisy PLH 220009” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków t ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: Pomorskie

Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) [...] dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowejS-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolskie

Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz niezbędnych opracowań wyjściowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: „Przebudowa oraz nadbudowa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH IM FELIKSA STAMMA CETNIEWO WE WŁADYSŁAWOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W i gminną nr 180335W na odcinku od km 65+100 do km 65+400 w miejscowości

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY NIEPORĘT
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Żywiec

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL: