Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 518. Strona: 1 ( z 52)
  Tytuł Data publikacji:   Termin składania ofert Region
Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki) 17.01.18 21.03.18 10:45 Śląskie
Usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.6.2018. 19.01.18 06.03.18 08:00 Wielkopolskie
Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (postępowanie podzielone na 4 części) 17.01.18 01.03.18 10:00 POLSKA
„Digitalizacja dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Proszowickiego, na potrzeby utworzenia rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych, prowadzonych w bazie danych 20.01.18 01.03.18 09:30 Krakowski
Uzupełnienie powiatowej bazy danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz utworzenie BDOT 500 zgodnie z obowiązującymi modelami danych 20.01.18 26.02.18 10:00 Olsztyński
Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych Gesut i BDOT500wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim 17.01.18 26.02.18 09:00 PL821
Wykonanie wierceń, sondowań i innych badań polowych, badań laboratoryjnych oraz geofizycznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno - inżynierskich odcinka drogi S19 węzeł „Rzeszów Południe”... 11.01.18 21.02.18 11:00 PL82
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr: ... odc. Szklary – Dynów” 10.01.18 21.02.18 09:00 PL8, PL82
Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach położonych na terenie działania O.T. KOWR w Gorzowie Wlkp i Fili w Zielonej Górze 16.01.18 21.02.18 09:00 Gorzowski, Zielonogórski
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w ramach zadania Budowa/przebudowa drogi woj. nr 835 na odc od DK 4 do mista Kańczuga 12.01.18 20.02.18 09:00 POLSKA, PL82

Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.6.2018.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Wielkopolskie

Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (postępowanie podzielone na 4 części)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

„Digitalizacja dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Proszowickiego, na potrzeby utworzenia rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych, prowadzonych w bazie danych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Proszowicki-Starostwo Powiatowe w Proszowicach
Miejsce realizacji: PL: Krakowski

Uzupełnienie powiatowej bazy danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz utworzenie BDOT 500 zgodnie z obowiązującymi modelami danych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Olsztyński Reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Olsztynie
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych Gesut i BDOT500wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Brzozowski
Miejsce realizacji: PL: Krośnieński

Wykonanie wierceń, sondowań i innych badań polowych, badań laboratoryjnych oraz geofizycznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno - inżynierskich odcinka drogi S19 węzeł „Rzeszów Południe”...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 11.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr: ... odc. Szklary – Dynów”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 10.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION WSCHODNI
PL: Podkarpackie

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach położonych na terenie działania O.T. KOWR w Gorzowie Wlkp i Fili w Zielonej Górze

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski
PL: Zielonogórski

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w ramach zadania Budowa/przebudowa drogi woj. nr 835 na odc od DK 4 do mista Kańczuga

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: Podkarpackie