Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 378. Strona: 1 ( z 38)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła). 23.11.17 08.12.17 09:00 Śląskie
WBUDOWANIE KRUSZYWA NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 847/2 I 847/4 OBRĘB „B” W TURKU ORAZ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 22/20, 23/5 I 1356 OBRĘB „C” W TURKU Numer referencyjny 23.11.17 Wielkopolskie
Część NR: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Likwidacja osuwiska zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 84 w km 40+840 do km 40+900 w miejscowości Brzegi Dolne wykonanie usługi w postaci dokumentacji 23.11.17 Podkarpackie
Część NR: 2 Nazwa: Zadanie 2: „Likwidacja osuwiska o numerze ewid. PDK 0051 zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzciana” wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych 23.11.17 Podkarpackie
Wykonanie wykazu powierzchni gruntów zalesionych podlegający przeklasyfikowaniu na grunty leśne. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do 23.11.17 29.11.17 Zachodniopomorskie
Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektu: 1. Przebudowy drogi gminnej Morzyce (Kolonia) Nr 180573 C 2. Przebudowy drogi gminnej Nowy Dwór Nr 180513 C II. Opis 23.11.17 27.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Oprac. dokumentacji dla zad pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż dr. kraj. nr 26 w m. Myślibórz oraz wyk. dok. oznakowania trasy rower. na odc. przejścia przez m. Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich). 22.11.17 Zachodniopomorskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300144W relacji Mystkowo - Cieszkowo Kolonia oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 137 w obrębie 22.11.17 Mazowieckie
Postępowanie unieważnione CZĘŚĆ NR: 1 Zadanie 1: Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Sikorskiego 12, 14 – część działki nr 448/3 w II obrębie miasta 22.11.17 Lubuskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 291307 Nowe Bronowo – Bronowo-Zalesie 22.11.17 Mazowieckie

Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

WBUDOWANIE KRUSZYWA NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 847/2 I 847/4 OBRĘB „B” W TURKU ORAZ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 22/20, 23/5 I 1356 OBRĘB „C” W TURKU Numer referencyjny

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINA MIEJSKA TUREK
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Likwidacja osuwiska zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 84 w km 40+840 do km 40+900 w miejscowości Brzegi Dolne wykonanie usługi w postaci dokumentacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Zadanie 2: „Likwidacja osuwiska o numerze ewid. PDK 0051 zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzciana” wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie wykazu powierzchni gruntów zalesionych podlegający przeklasyfikowaniu na grunty leśne. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektu: 1. Przebudowy drogi gminnej Morzyce (Kolonia) Nr 180573 C 2. Przebudowy drogi gminnej Nowy Dwór Nr 180513 C II. Opis

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BYTOŃ
Miejsce realizacji: PL:

Oprac. dokumentacji dla zad pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż dr. kraj. nr 26 w m. Myślibórz oraz wyk. dok. oznakowania trasy rower. na odc. przejścia przez m. Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 300144W relacji Mystkowo - Cieszkowo Kolonia oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 137 w obrębie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BABOSZEWO
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione CZĘŚĆ NR: 1 Zadanie 1: Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Sikorskiego 12, 14 – część działki nr 448/3 w II obrębie miasta

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 291307 Nowe Bronowo – Bronowo-Zalesie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARA BIAŁA
Miejsce realizacji: PL: