Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 325. Strona: 1 ( z 33)
  Tytuł Data publikacji:   Termin składania ofert Region
1. Zakup urządzenia do produkcji profili zimnogiętych typu C/U i ? - 1 szt. 2. Zakup oprogramowania projektowego – 2 szt. (2 stanowiska) Numer ogłosze 20.09.17 23.10.17 Łódzkie
Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia Oddział Kaźmierz. 1. Zakres zamówienia: Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego 12.10.17 23.10.17 Wielkopolskie
WYPAS-19/2017 Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia obiektu wymienionego w rozdziale I niniejszego zapytania ofertowego oraz jej przekazanie Zamawiającemu w ilości papierowych egzemplarzy niezbędnej 13.10.17 23.10.17 Podlaskie
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie aktualizacji map do celów projektowych dla 6 zadań oraz sporządzenia map do celów prawnych dla 2 zadań Przedmiotem zamówienia jest: A. wykonanie 13.10.17 23.10.17 Podkarpackie
”Digitalizacja Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu mikołowskiego ” dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie w ramach projektu pn:"Cyfrowy Powiat Mikołowski" 12.10.17 23.10.17 Śląskie
Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego – ETAP II Numer referencyjny: Nr OR-I.272.6.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej 3 12.10.17 23.10.17 Śląskie
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku gruntów ornych położonych przy ul. Osiowej i ul. Traktorzystów stanowiących własność miasta 13.10.17 23.10.17 Mazowieckie
wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla działań na obszarach Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich, Jezioro Bukowo, Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski w ramach projektu nr 13.10.17 23.10.17 Zachodniopomorskie
17-1769 Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie zarządzanym przez Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu 16.10.17 23.10.17 Wielkopolskie, Lubuskie
Zn. spr.: ZG.2200.48.2017.TC Sporządzenie wykazu zmian gruntowych wraz z mapą ewidencyjną dla działek: 1. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych wraz z mapą ewidencyjną po dokonaniu weryfikacji w 17.10.17 23.10.17 Małopolskie

1. Zakup urządzenia do produkcji profili zimnogiętych typu C/U i ? - 1 szt. 2. Zakup oprogramowania projektowego – 2 szt. (2 stanowiska) Numer ogłosze

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FRAME FACTORY SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia Oddział Kaźmierz. 1. Zakres zamówienia: Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. W TARNOWIE PODGÓRNYM
Miejsce realizacji: PL:

WYPAS-19/2017 Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia obiektu wymienionego w rozdziale I niniejszego zapytania ofertowego oraz jej przekazanie Zamawiającemu w ilości papierowych egzemplarzy niezbędnej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie aktualizacji map do celów projektowych dla 6 zadań oraz sporządzenia map do celów prawnych dla 2 zadań Przedmiotem zamówienia jest: A. wykonanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

”Digitalizacja Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu mikołowskiego ” dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie w ramach projektu pn:"Cyfrowy Powiat Mikołowski"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego – ETAP II Numer referencyjny: Nr OR-I.272.6.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej 3

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI MYSZKOWSKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku gruntów ornych położonych przy ul. Osiowej i ul. Traktorzystów stanowiących własność miasta

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RADOM
Miejsce realizacji: PL:

wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla działań na obszarach Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich, Jezioro Bukowo, Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski w ramach projektu nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

17-1769 Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie zarządzanym przez Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. REGION SIECI W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:
PL:

Zn. spr.: ZG.2200.48.2017.TC Sporządzenie wykazu zmian gruntowych wraz z mapą ewidencyjną dla działek: 1. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych wraz z mapą ewidencyjną po dokonaniu weryfikacji w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO STARY SĄCZ
Miejsce realizacji: PL: