Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 582. Strona: 2 ( z 59)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Wykonanie podziałów nieruchomości w celu wydzielenia terenu zajętego pod pas drogowy drogi kategorii powiatowej nr 2921L Tereszpol – 24.12.17 Lubelskie
Prace geodezyjne na potrzeby Gminy w 2017 r – zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.39.2017 Przedmiotem zamówienia jest cykliczne 24.12.17 POLSKA
Część nr: 1 Nazwa: Wydzielenie terenu pozostającego poza pasem drogowym ulicy Armii Kraków z nieruchomości położonych w obrębie miasta Biłgoraj Wydzielenie terenu pozostającego poza pasem drogowym 24.12.17 Lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 24 km kanalizacji wraz z przepompowniami Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.Z.271.9.2017 1. Przedmiotem zamówienia 24.12.17 Pomorskie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105527L (nr. ewidencyjny 9) w miejscowości Jacków gm. Mełgiew Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 24.12.17 POLSKA
Postępowanie zostało unieważnione. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 686/1 W MIEJSCOWOŚCI POGROSZYN GMINA WIENIAWA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 2.2017 28.12.17 Mazowieckie
Postępowanie zostało unieważnione. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGK.271.2.2017 Przedmiotzamówieniapt.„Budowa 28.12.17 Lubuskie
Postępowanie zostało unieważnione. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 686/1 W MIEJSCOWOŚCI POGROSZYN GMINA WIENIAWA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 3.2017 28.12.17 Mazowieckie
„Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych. 29.12.17 Krakowski
Ustalenie podstawy prawnej nabycia na rzecz Skarbu Państwa 127 działek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.VI.272.12.2017 Przedmiotem zamówienia jest ustalenie podstawy prawnej nabycia na 29.12.17 Wielkopolskie

Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Wykonanie podziałów nieruchomości w celu wydzielenia terenu zajętego pod pas drogowy drogi kategorii powiatowej nr 2921L Tereszpol –

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU
Miejsce realizacji: PL:

Prace geodezyjne na potrzeby Gminy w 2017 r – zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.39.2017 Przedmiotem zamówienia jest cykliczne

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARE BABICE

Część nr: 1 Nazwa: Wydzielenie terenu pozostającego poza pasem drogowym ulicy Armii Kraków z nieruchomości położonych w obrębie miasta Biłgoraj Wydzielenie terenu pozostającego poza pasem drogowym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 24 km kanalizacji wraz z przepompowniami Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.Z.271.9.2017 1. Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PRZYWIDZ
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105527L (nr. ewidencyjny 9) w miejscowości Jacków gm. Mełgiew Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MEŁGIEW

Postępowanie zostało unieważnione. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 686/1 W MIEJSCOWOŚCI POGROSZYN GMINA WIENIAWA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 2.2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 28.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WIENIAWA
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie zostało unieważnione. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGK.271.2.2017 Przedmiotzamówieniapt.„Budowa

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 28.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRZEBIECHOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie zostało unieważnione. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 686/1 W MIEJSCOWOŚCI POGROSZYN GMINA WIENIAWA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 3.2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 28.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WIENIAWA
Miejsce realizacji: PL:

„Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Zielonki
Miejsce realizacji: PL: Gmina Zielonki

Ustalenie podstawy prawnej nabycia na rzecz Skarbu Państwa 127 działek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.VI.272.12.2017 Przedmiotem zamówienia jest ustalenie podstawy prawnej nabycia na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Miejsce realizacji: PL: