Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 437. Strona: 3 ( z 44)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało od 11 do 40 działek (po podziale) w 01.03.18 Śląskie
CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało od 5 do 10 działek (po podziale) w 01.03.18 Śląskie
CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało do 4 działek (po podziale) w celu 01.03.18 Śląskie
INFORMATYZACJA CZĘŚCI MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Z OBSZARU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGN.272.1.2018 Przedmiot zamówienia 02.03.18 POLSKA
Opracowanie i przetworzenie informacji na temat ujęć i poboru wód podziemnych na obszarze kraju dla 3000 ujęć. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ-240-18/2018 02.03.18 Mazowieckie
Modernizacja boiska piłkarskiego w Sycewicach oraz budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadanie Nr 1 i Zadanie 02.03.18 Pomorskie
Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Te ... 02.03.18 Legnicko-Głogowski
Modernizacja drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kaletach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WSiRG.7220.001.S.2018.J.P. Podstawowe roboty i wielkości - roboty pomiarowe geodezyjne dla 05.03.18 Śląskie
„Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego” - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 05.03.18 Śląskie
Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice. Numer referencyjny (jeżeli 05.03.18 Małopolskie

CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało od 11 do 40 działek (po podziale) w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 01.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało od 5 do 10 działek (po podziale) w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 01.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało do 4 działek (po podziale) w celu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 01.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWA
Miejsce realizacji: PL:

INFORMATYZACJA CZĘŚCI MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Z OBSZARU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGN.272.1.2018 Przedmiot zamówienia

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 02.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE

Opracowanie i przetworzenie informacji na temat ujęć i poboru wód podziemnych na obszarze kraju dla 3000 ujęć. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ-240-18/2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 02.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja boiska piłkarskiego w Sycewicach oraz budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadanie Nr 1 i Zadanie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 02.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOBYLNICA
Miejsce realizacji: PL:

Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Te ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 02.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Miejsce realizacji: PL: Legnicko-głogowski

Modernizacja drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kaletach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WSiRG.7220.001.S.2018.J.P. Podstawowe roboty i wielkości - roboty pomiarowe geodezyjne dla

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 05.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA KALETY
Miejsce realizacji: PL:

„Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego” - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 05.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice. Numer referencyjny (jeżeli

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 05.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY WADOWICE
Miejsce realizacji: PL: