Sugestie

Przetargi: Gospodarka leśna

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 548. Strona: 1 ( z 55)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna Numer referencyjny: PZD-ZP-WM.2711.19.2018 Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew rosnących w pasie dróg 19.04.18 27.04.18 Śląskie
Wykonanie usługi pozyskania i wyróbki drewna opałowego w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: 1) Srogów Górny - działka nr 717 2) Raczkowa (mienie wsi Srogów Górny) - działka nr 19.04.18 26.04.18 Podkarpackie
WYKONANIE NASADZEŃ REKOMPENSACYJNYCH DRZEW NA TERENIE DWÓCH KOMPLEKSÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ KPW GDYNIA, NA PODSTAWIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA GDYNI Z MATERIAŁU ROŚLINNEGO WYKONAWCY WRAZ Z 19.04.18 27.04.18 Pomorskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IM.RZP.271.6.1.5.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje „Utrzymanie zabytkowej Palmiarni w Legnicy w ramach zadania: utrzymanie terenów zieleni”, a w 23.04.18 Dolnośląskie
Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka. Numer referencyjny: WI.271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. 19.04.18 07.05.18 Wielkopolskie
Oznaczenie postępowania: RPUZ/G/0072/2018/OD/ZZD/DM Wycinka drzew, zakrzaczeń, podszycia i gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych o napięciu 15kV i 0,4kV na terenie Oddziału Dystrybucji 19.04.18 07.05.18 Lubuskie
WOF.261.41.2018.MDS sporządzanie ekspertyz dotyczących określenia wielkości szkód wyrządzonych przez żubry w uprawach rolnych w obrębie Puszczy Knyszyńskiej. 20.04.18 26.04.18 Podlaskie
Nasadzenia zieleni wysokiej - drzew na terenach gminnych Miasta Gdańska. Numer referencyjny: 20/B/PZ/2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wykonaniem: • nasadzeń zieleni 19.04.18 27.04.18 Pomorskie
Działania związane z utrzymaniem i pielęgnacją starych odmian drzew owocowych Magurskiego Parku Narodowego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu 18.04.18 26.04.18 Podkarpackie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2018. 21.04.18 Ełcki

Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna Numer referencyjny: PZD-ZP-WM.2711.19.2018 Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew rosnących w pasie dróg

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usługi pozyskania i wyróbki drewna opałowego w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: 1) Srogów Górny - działka nr 717 2) Raczkowa (mienie wsi Srogów Górny) - działka nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY SANOK
Miejsce realizacji: PL:

WYKONANIE NASADZEŃ REKOMPENSACYJNYCH DRZEW NA TERENIE DWÓCH KOMPLEKSÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ KPW GDYNIA, NA PODSTAWIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA GDYNI Z MATERIAŁU ROŚLINNEGO WYKONAWCY WRAZ Z

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IM.RZP.271.6.1.5.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje „Utrzymanie zabytkowej Palmiarni w Legnicy w ramach zadania: utrzymanie terenów zieleni”, a w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA LEGNICA
Miejsce realizacji: PL:

Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka. Numer referencyjny: WI.271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MIEJSKA GÓRKA
Miejsce realizacji: PL:

Oznaczenie postępowania: RPUZ/G/0072/2018/OD/ZZD/DM Wycinka drzew, zakrzaczeń, podszycia i gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych o napięciu 15kV i 0,4kV na terenie Oddziału Dystrybucji

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

WOF.261.41.2018.MDS sporządzanie ekspertyz dotyczących określenia wielkości szkód wyrządzonych przez żubry w uprawach rolnych w obrębie Puszczy Knyszyńskiej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Nasadzenia zieleni wysokiej - drzew na terenach gminnych Miasta Gdańska. Numer referencyjny: 20/B/PZ/2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wykonaniem: • nasadzeń zieleni

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Działania związane z utrzymaniem i pielęgnacją starych odmian drzew owocowych Magurskiego Parku Narodowego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MAGURSKI PARK NARODOWY
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2018.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Miejsce realizacji: PL: Ełcki