Sugestie

Przetargi: *INNE PRZETARGI*


Tworzymy bazę wszystkich przetargów publicznych i filtrujemy je według słów kluczowych dzięki czemu możemy wyszukiwać informacje z dowolnej branży. Poniżej znajdziesz zamówienia publiczne z wszystkich sektorów, ale po rozmowie z naszym konsultantem możemy stworzyć dla Państwa profil wyszukiwania zawierający informacje z wybranej branży. Wystarczy zapisać się na 14 dniowy test lub zadzwonić 12 426 14 70

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 75 007. Strona: 2 ( z 7501)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawy kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych Numer referencyjny: GK.271.1.2018.MG 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych w następujących ilościach: 15.02.18 23.02.18 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z budową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Lubieszynie. Nadzór inwestorski 15.02.18 05.03.18 Pomorskie
45/P/DZZ/18 dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji i elementów górniczych wyciągów szybowych, elementów przyszybowych oraz elementów zawieszeń linowych z terminem realizacji 12 miesięcy od 15.02.18 07.03.18 Śląskie
Doradztwo techniczne dotyczące zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) 15.02.18 28.02.18 Lubuskie
Otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 15.02.18 08.03.18 Wielkopolskie
OPS-FK.2310.3.2018 Wsparcie psychologiczno/terapeutyczne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach i mieszkańców Gminy Tuplice, w szczególności osób zagrożonych/dotkniętych problemem 15.02.18 28.02.18 Lubuskie
Wykonanie usług dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej zamknięcia pasa drogi wraz z realizacją zamknięcia pasa drogi na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Odział w Będzinie 15.02.18 26.02.18 Śląskie
Remont elewacji budynku Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego w Lubinie ul. Konopnickiej 33 - 35. 15.02.18 05.03.18 Dolnośląskie
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa, na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Niegowa, obejmujące w szczególności: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa, na potrzeby 15.02.18 01.03.18 Śląskie
Oznaczenie postępowania: RPUZ/P/0109/2018/DD/ZDE [OD5-RD1] Modernizacja pól SN nr 14 i 20 w GPZ Kiekrz 15.02.18 05.03.18 Wielkopolskie

Dostawy kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych Numer referencyjny: GK.271.1.2018.MG 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych w następujących ilościach:

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY UNISŁAW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z budową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Lubieszynie. Nadzór inwestorski

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY LINIEWO
Miejsce realizacji: PL:

45/P/DZZ/18 dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji i elementów górniczych wyciągów szybowych, elementów przyszybowych oraz elementów zawieszeń linowych z terminem realizacji 12 miesięcy od

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD WSPARCIA PRODUKCJI
Miejsce realizacji: PL:

Doradztwo techniczne dotyczące zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY ZWIERZYN
Miejsce realizacji: PL:

Otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

OPS-FK.2310.3.2018 Wsparcie psychologiczno/terapeutyczne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach i mieszkańców Gminy Tuplice, w szczególności osób zagrożonych/dotkniętych problemem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUPLICACH
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usług dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej zamknięcia pasa drogi wraz z realizacją zamknięcia pasa drogi na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Odział w Będzinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W BĘDZINIE
Miejsce realizacji: PL:

Remont elewacji budynku Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego w Lubinie ul. Konopnickiej 33 - 35.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE IV W LUBINIE
Miejsce realizacji: PL:

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa, na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Niegowa, obejmujące w szczególności: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa, na potrzeby

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY NIEGOWA
Miejsce realizacji: PL:

Oznaczenie postępowania: RPUZ/P/0109/2018/DD/ZDE [OD5-RD1] Modernizacja pól SN nr 14 i 20 w GPZ Kiekrz

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL: