Sugestie

Przetargi: *INNE PRZETARGI*


Tworzymy bazę wszystkich przetargów publicznych i filtrujemy je według słów kluczowych dzięki czemu możemy wyszukiwać informacje z dowolnej branży. Poniżej znajdziesz zamówienia publiczne z wszystkich sektorów, ale po rozmowie z naszym konsultantem możemy stworzyć dla Państwa profil wyszukiwania zawierający informacje z wybranej branży. Wystarczy zapisać się na 14 dniowy test lub zadzwonić 12 426 14 70

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 59 118. Strona: 2 ( z 5912)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa zintegrowanego wsparcia technicznego dla autonomicznego pojazdu podwodnego t. Hugin 1000 23.05.18 08.06.18 09:30 POLSKA
Pogwarancyjne usługi serwisowe oraz naprawy i przeglądy Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej RWŁC-10T/K w latach 2018-2020 23.05.18 POLSKA
Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania z infrastrukturą wraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla KW S.A. Oddział KWK Bielszowice. 23.05.18 15.06.18 10:45 Śląskie
Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, dla Zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory H-10 do komory H-12/1 przy ul. Marszałkowskiej w Rzeszowie” 23.05.18 05.07.18 10:00 Rzeszowski
Dostawa nowej armatury gazowniczej – kurki kulowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 23.05.18 09.07.18 11:00 Gliwicki
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogoeych, przegubowych, jednej marki dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23.05.18 Radomski
Autobusowa i busowa komunikacja zastępcza na odcinku Chojnice-Czersk oraz Chojnice-Krojanty 23.05.18 Pomorskie
Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z podziałem na: Zadanie Nr 1 - dla przewozów z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w ilości 3 350 000 Ton oraz Zadanie Nr 2 - dla przewozów z kopalń Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., PG Silesia Sp. z o.o. w ilości 3 000 000 Ton 23.05.18 Radomski
Obsługa bocznic kolejowych. 23.05.18 05.06.18 08:45 Tyski
„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sucha Koszalińska na potrzeby PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie” 23.05.18 11.07.18 10:00 Koszaliński

Usługa zintegrowanego wsparcia technicznego dla autonomicznego pojazdu podwodnego t. Hugin 1000

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Miejsce realizacji: Dla dostaw – 1 Rejonowa Baza Logistyczna – Skład G

Pogwarancyjne usługi serwisowe oraz naprawy i przeglądy Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej RWŁC-10T/K w latach 2018-2020

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający:
2 Regionalna Baza Logistyczna
Miejsce realizacji: Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, u Użytkow

Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania z infrastrukturą wraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla KW S.A. Oddział KWK Bielszowice.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Kompania Węglowa S.A.
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, dla Zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory H-10 do komory H-12/1 przy ul. Marszałkowskiej w Rzeszowie”

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do bazy mag

Dostawa nowej armatury gazowniczej – kurki kulowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Miejsce realizacji: PL: teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogoeych, przegubowych, jednej marki dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejsce realizacji: PL: MPK w Radomiu Sp. z o.o., ul. wjazdowa 4, 26-600 R

Autobusowa i busowa komunikacja zastępcza na odcinku Chojnice-Czersk oraz Chojnice-Krojanty

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
Miejsce realizacji: PL: Chojnice-Czersk-Krojanty

Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z podziałem na: Zadanie Nr 1 - dla przewozów z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w ilości 3 350 000 Ton oraz Zadanie Nr 2 - dla przewozów z kopalń Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., PG Silesia Sp. z o.o. w ilości 3 000 000 Ton

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzib

Obsługa bocznic kolejowych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Grupa Górnicza S.A.
Miejsce realizacji: PL: Tyski

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sucha Koszalińska na potrzeby PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Koszaliński