Sugestie
I.D.: 22404367

Część NR: 2 Nazwa: Zadanie 2 Transport sanitarny podstawowy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania czynn

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
15.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
60130000
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 01/06/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 196000.00 PLN Cena wybranej oferty: 195600.00 Oferta z najniższą ceną: 195600.00 Oferta z najwyższą ceną: 345440.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego dla SPZOZ w Krasnymstawie - powtórka II Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1 - Transport sanitarny specjalistyczny z pełną obsadą zespołu, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, kierowca (KS). Zadanie 2 - Transport sanitarny podstawowy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych tj. pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, kierowca (KP). Zadanie 3 - Transport sanitarny pacjentów niewymagających opieki medycznej oraz transport krwi i produktów krwiopochodnych (KT).

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część NR: 3 Nazwa: Obsługa i eksploatacja kotłowni szkolnej c .o . oraz instalacji c. o . w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Te  
Część NR: 6 Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od km rob. 0+001,87 do km rob. 0+370,63 o długości 369m w m. Baranówka - Etap 1.  
Część NR: 5 Nazwa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrobowie, gm. Lubartów  
Część NR: 4 Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 494 w m. Wólka Rokicka od km. rob. 0+003,00 do km rob. 0+310,00  
Część NR: 3 Nazwa: Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Rokitno: Odcinek 1 – położony na działce nr ew. 698. Odcinek 2 – położony na działce nr ew. 710  
Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 103372L oraz odcinka drogi wewnętrznej w m. Nowodworze, (działki ewid. nr 532, 78, 61, 19) na odcinku 9  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 103379L w miejscowości Szczekarków (działka nr ewid.311) na odcinku 995m.  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Utrzymanie czystości w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2017r.-30.06.2018r.  
Część NR: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 – Dostawa odczynników hematologicznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów  
Część NR: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 –Dostawa pasków do analizatora moczu wraz z dzierżawą analizatora