Sugestie

Przetargi: Instalacje hydrauliczne i sanitarne


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla firm zajmujących się instalacjami hydraulicznymi i sanitarnymi. Poniższe informacje pochodzą z prasy, Internetu i oficjalnych publikacji (TED, BIP, BZP). Nasza firma pomaga w dotarciu do zapytań dotyczących Twojej branży.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 775. Strona: 3 ( z 78)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa i remont pomieszczeń Sali lekcyjnej, pokoju dyrektora węzła sanitarnego oraz części korytarza budynku Zespołu Szkół w Duńkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 22.11.17 Podkarpackie
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa i remont pomieszczeń Sali lekcyjnej, węzła sanitarnego oraz części korytarza budynku Zespołu Szkół w Skołoszowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole. 22.11.17 Podkarpackie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: podnośnik pneumatyczny – przenośny 22.11.17 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Transport sanitarny odpowiadający standardowi Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego 22.11.17 Łódzkie
Budowa budynku zaplecza rowerowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej i wodociągowej na działkach nr ewid. 22739/16 i 22739/17 w 22.11.17 Małopolskie
Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w 22.11.17 Mazowieckie
Usługi transportowe dotyczące obsługi karetek neonatologicznych, transportu sanitarnego ,transportu dostawczego, transportu karetką specjalistyczną ,,S” i transportu karetką podstawową ,,P”. 22.11.17 Miasto Poznań
Inżynier dla Zadania I.2.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Trakt Lubelski. 22.11.17 PL911
Kontrakt 1 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Tochtermana”. 22.11.17 PL921
Postępowanie unieważniono Część NR: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 -Transport sanitarny - kierowca 22.11.17 Łódzkie

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa i remont pomieszczeń Sali lekcyjnej, pokoju dyrektora węzła sanitarnego oraz części korytarza budynku Zespołu Szkół w Duńkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RADYMNO
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa i remont pomieszczeń Sali lekcyjnej, węzła sanitarnego oraz części korytarza budynku Zespołu Szkół w Skołoszowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RADYMNO
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: podnośnik pneumatyczny – przenośny

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA REJA W MYŚLENICACH
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Transport sanitarny odpowiadający standardowi Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Budowa budynku zaplecza rowerowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej i wodociągowej na działkach nr ewid. 22739/16 i 22739/17 w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZAWOJA
Miejsce realizacji: PL:

Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi transportowe dotyczące obsługi karetek neonatologicznych, transportu sanitarnego ,transportu dostawczego, transportu karetką specjalistyczną ,,S” i transportu karetką podstawową ,,P”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Inżynier dla Zadania I.2.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Trakt Lubelski.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Kontrakt 1 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Tochtermana”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wstępna informacja
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Radomski

Postępowanie unieważniono Część NR: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 -Transport sanitarny - kierowca

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet