Sugestie

Przetargi: Instalacje - wodociągowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 657. Strona: 1 ( z 166)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Olkuskiej 6 m 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej Numer referencyjny: ZGN/TZ/PNK/36/18 3.1. Przedmiot 25.05.18 12.06.18 Mazowieckie
Budowa hali produkcyjno-magazynowej część 10 Przedstawiana oferta powinna obejmować: Przyłącza do instalacji sanitarnej przy budowie hali produkcyjno-magazynowej zgodnie z załączoną dokumentacją 25.05.18 11.06.18 Łódzkie
Instalacja solarna z kolektorami płaskimi dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w Komendzie Miejskiej PSP w Sopocie wraz z jej konserwacją przez cały okres gwarancyjny. Kolektory słoneczne 25.05.18 01.06.18 Pomorskie
Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych monitoring i opomiarowanie wybranych komór ciepłowniczych oraz układów automatycznego uzupełniania węzłów grupowych 25.05.18 11.06.18 Mazowieckie
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu zabytkowych kamienic na cele usługowe na nieruchomości złożonej z działek nr 27 i 28, położonych przy ul. Rynek 3 i rynek 4 w 26.05.18 26.06.18 Lubelskie
OA.271.1.57.2018 Remont sanitariatów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w 25.05.18 01.06.18 Małopolskie
00948/WS/PN/PZP-DRZ-WRI/U/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród w Warszawie, Dzielnica Białołęka 25.05.18 04.06.18 Mazowieckie
Modernizacja kotła wodnego typu WR-5, Nr-4 na kocioł w technologii ścian szczelnych wraz z modernizacją instalacji odpylania w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 25.05.18 07.06.18 Lubelskie
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz oczyszczania wpustów ulicznych i pompowni ścieków z systemem odzysku wody roboczej; z opcją wykupu przedmiotu leasingu .” 26.05.18 28.06.18 10:30 POLSKA
Konserwacja bieżąca rzek i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim z podziałem na pięć części 26.05.18 02.07.18 11:00 POLSKA

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Olkuskiej 6 m 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej Numer referencyjny: ZGN/TZ/PNK/36/18 3.1. Przedmiot

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej część 10 Przedstawiana oferta powinna obejmować: Przyłącza do instalacji sanitarnej przy budowie hali produkcyjno-magazynowej zgodnie z załączoną dokumentacją

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAPS SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA KOMUNIKACYJNEGO MACIEJ KOWALSKI
Miejsce realizacji: PL:

Instalacja solarna z kolektorami płaskimi dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w Komendzie Miejskiej PSP w Sopocie wraz z jej konserwacją przez cały okres gwarancyjny. Kolektory słoneczne

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOPOCIE
Miejsce realizacji: PL:

Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych monitoring i opomiarowanie wybranych komór ciepłowniczych oraz układów automatycznego uzupełniania węzłów grupowych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W CIECHANOWIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu zabytkowych kamienic na cele usługowe na nieruchomości złożonej z działek nr 27 i 28, położonych przy ul. Rynek 3 i rynek 4 w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WIP SP.J.
Miejsce realizacji: PL:

OA.271.1.57.2018 Remont sanitariatów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OLKUSZ
Miejsce realizacji: PL:

00948/WS/PN/PZP-DRZ-WRI/U/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród w Warszawie, Dzielnica Białołęka

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja kotła wodnego typu WR-5, Nr-4 na kocioł w technologii ścian szczelnych wraz z modernizacją instalacji odpylania w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W RADZYNIU PODLASKIM
Miejsce realizacji: PL:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz oczyszczania wpustów ulicznych i pompowni ścieków z systemem odzysku wody roboczej; z opcją wykupu przedmiotu leasingu .”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Miejsce realizacji: POLSKA

Konserwacja bieżąca rzek i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim z podziałem na pięć części

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: POLSKA