Sugestie

Przetargi: Instalacje - wodociągowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 660. Strona: 1 ( z 166)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część NR: 3 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino. Zakres przedmiotowej części postępowania, 21.11.17 Pomorskie
Część NR: 4 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino. Zakres przedmiotowej części postępowania, 21.11.17 Pomorskie
Część NR: 5 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino. Zakres przedmiotowej części 21.11.17 Pomorskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont budynku nr 77 - (wiata) zlokalizowanej w kompleksie wojskowym w Gałkówku 21.11.17 Łódzkie
Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach - etap II. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IKM.271.1.10.2017.PH Zamówienie obejmuje wykonanie zadania w następującym 21.11.17 Podkarpackie
Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.443.2017 Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe nawierzchni 2) Budowę 4 parterowych 21.11.17 Śląskie
Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową i remontem części budynku dydaktycznego – przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42 we Wrocławiu – związanych z dostosowaniem 21.11.17 Dolnośląskie
Postępowanie unieważnione Wykonanie modernizacji energetycznej budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/TM/2017/3 Przedmiotem zamówienia 21.11.17 Dolnośląskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku B-10 na cele biurowe i laboratoryjne 21.11.17 Wielkopolskie
„Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach” wykonanie zadania nr 4 21.11.17 Śląskie

Część NR: 3 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino. Zakres przedmiotowej części postępowania,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LUZINO
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 4 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino. Zakres przedmiotowej części postępowania,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LUZINO
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 5 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino. Zakres przedmiotowej części

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LUZINO
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont budynku nr 77 - (wiata) zlokalizowanej w kompleksie wojskowym w Gałkówku

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2573 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji: PL:

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach - etap II. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IKM.271.1.10.2017.PH Zamówienie obejmuje wykonanie zadania w następującym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KOŁACZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.443.2017 Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe nawierzchni 2) Budowę 4 parterowych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CHORZÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową i remontem części budynku dydaktycznego – przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42 we Wrocławiu – związanych z dostosowaniem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione Wykonanie modernizacji energetycznej budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/TM/2017/3 Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku B-10 na cele biurowe i laboratoryjne

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

„Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach” wykonanie zadania nr 4

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH
Miejsce realizacji: PL: