Sugestie

Przetargi: Instalacje - wodociągowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 163. Strona: 1 ( z 117)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie usług hydraulicznych oraz pełnienie pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych Gminy Góra oraz w zarządzanych przez nią Wspólnotach Mieszkaniowych Usuwaniu przecieków zaworów z 22.02.18 02.03.18 Dolnośląskie
Wykonanie poboru i badania wód podziemnych w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz wykonanie pomiarów wydajności i zwierciadła wody oraz poboru i wykonania badań ścieków 22.02.18 02.03.18 Warmińsko-Mazurskie
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla zadania „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i 22.02.18 02.03.18 Małopolskie
Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku Numer referencyjny: 15/2018/PN Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 22.02.18 12.03.18 Pomorskie
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej: prace remontowo-budowlane Numer referencyjny: P/011/2018/SEN/WIM/UE/MZ - 9/ZP/18 Szczegółowy opis 22.02.18 16.03.18 Mazowieckie
WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ, PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW SANITARNYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI 22.02.18 13.03.18 Śląskie
Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” Numer 23.02.18 Wielkopolskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKI.271.03.2017 Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe przychodni w ramach rozbudowy i przebudowy w zakresie usług medycznych i oświaty istniejącego 23.02.18 Podkarpackie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZS.261.1.2018 Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 23.02.18 Dolnośląskie
Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.01.2018 Przedmiotem zamówienia była realizacja inwestycji pn. 23.02.18 Mazowieckie

Wykonanie usług hydraulicznych oraz pełnienie pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych Gminy Góra oraz w zarządzanych przez nią Wspólnotach Mieszkaniowych Usuwaniu przecieków zaworów z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY GÓRA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie poboru i badania wód podziemnych w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz wykonanie pomiarów wydajności i zwierciadła wody oraz poboru i wykonania badań ścieków

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4352 W GIŻYCKU
Miejsce realizacji: PL:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla zadania „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku Numer referencyjny: 15/2018/PN Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej: prace remontowo-budowlane Numer referencyjny: P/011/2018/SEN/WIM/UE/MZ - 9/ZP/18 Szczegółowy opis

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ, PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW SANITARNYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY POBIEDZISKA
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKI.271.03.2017 Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe przychodni w ramach rozbudowy i przebudowy w zakresie usług medycznych i oświaty istniejącego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SANOK
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZS.261.1.2018 Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.01.2018 Przedmiotem zamówienia była realizacja inwestycji pn.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZBUCZYN
Miejsce realizacji: PL: