Sugestie

Przetargi: IT (usługi)


Poniższa lista zawiera najnowsze zamówienia, zapytania ofertowe i przetargi na tworzenie systemów informatycznych, wsparcie techniczne, wdrożenia w branży IT, usługi związane z oprogramowaniem. Oferty zostały wyszukane w ponad 10.000 źródeł, które są monitorowane codziennie. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają przetargi z branży IT. Zaoszczędź czas otrzymując tylko te ogłoszenia które interesują Twoją firmę.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 514. Strona: 1 ( z 52)
  Tytuł Data publikacji:   Termin składania ofert Region
Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego do Zarządzania Kapitałem Ludzkim w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL”. 17.04.18 13.06.18 Lubelski
Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z inwentaryzacją i rekalibracją modelu hydraulicznego sieci wodociągowej GPW 24.04.18 05.06.18 10:00 Śląskie
Zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej 17.04.18 05.06.18 Miasto Warszawa
Dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i wsparciem technicznych systemu informatycznego dla Biura Karier w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL. 17.04.18 05.06.18 Lubelski
Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo 24.04.18 30.05.18 11:00 Miasto Warszawa
Opieka serwisowa systemu informatycznego SIMPLE ERP 20.04.18 30.05.18 10:00 POLSKA
Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu: Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie 24.04.18 30.05.18 10:00 Olsztyński
Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Miasta Tomaszów Lubelski 13.04.18 29.05.18 11:00 Lubelskie
Usługi migracji, asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju oraz transferu wiedzy Generatora Wniosków i Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia 18.04.18 29.05.18 Miasto Warszawa
„Modernizacja archiwum Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wykonanie aplikacji zarządzającej zasobem cyfrowym w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. w... 24.04.18 28.05.18 13:00 Miasto Kraków

Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego do Zarządzania Kapitałem Ludzkim w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL”.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z inwentaryzacją i rekalibracją modelu hydraulicznego sieci wodociągowej GPW

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i wsparciem technicznych systemu informatycznego dla Biura Karier w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Transportu Kolejowego
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Opieka serwisowa systemu informatycznego SIMPLE ERP

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Miejsce realizacji: POLSKA

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu: Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Miasta Tomaszów Lubelski

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 13.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Tomaszów Lubelski
Miejsce realizacji: PL: Lubelskie

Usługi migracji, asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju oraz transferu wiedzy Generatora Wniosków i Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

„Modernizacja archiwum Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wykonanie aplikacji zarządzającej zasobem cyfrowym w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. w...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków