Sugestie

Przetargi: Kamieniarstwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 232. Strona: 1 ( z 24)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa i wbudowanie płyt drogowych YOMB Zakres prac obejmuje głównie: wbudowanie materiału (wymiana/przełożenie) na podsypce piaskowej o gr. 12 cm. Pozycja obejmuje wszelkie 18.01.18 Pomorskie
Część nr: 6 Nazwa: Równanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki i walca (min. 9,5 tony z bębnem wibracyjnym) wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie) o frakcji 0÷31,5mm, 18.01.18 Pomorskie
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa i wbudowanie płyt drogowych pełnych Zakres prac obejmuje głównie: wbudowanie materiału (wymiana/przełożenie) na podsypce piaskowej o gr. 12 cm. Pozycja obejmuje wszelkie 18.01.18 Pomorskie
„Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej.” Numer referencyjny: PB.271.2.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. 15.01.18 30.01.18 Zachodniopomorskie
„Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: część I Remont nawierzchni dróg gruntowych naturalnym kruszywem łamanym, część II Mechaniczne profilowanie i 15.01.18 30.01.18 Wielkopolskie
Zlecę nadbudowę domu jednorodzinnego w Krakowie Kraków , Małopolskie Zlecę brygadzie nadbudowę domu jednorodzinnego, w stanie surowym , w Krakowie /okolice ul. Kamieńskiego/----- tel. 605 612 656 / 15.01.18 22.01.18 Małopolskie
Konsultacje merytoryczne świadczone przez dwóch niezależnych konsultantów merytorycznych (rzeczoznawców) w ramach komisji konserwatorskich w trakcie rekonstrukcji kamiennych rzeźb postaci posłów na 15.01.18 26.01.18 Świętokrzyskie
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie) 18.01.18 01.02.18 10:00 Wałbrzyski
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Remont wejścia i schodów wejściowych do budynku \u201eA\u201d Ośrodka Wypoczynkowego \u201eMeduza\u201d w 15.01.18 13.02.18 Zachodniopomorskie
Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku Numer referencyjny: IR .271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest 15.01.18 30.01.18 Łódzkie

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa i wbudowanie płyt drogowych YOMB Zakres prac obejmuje głównie: wbudowanie materiału (wymiana/przełożenie) na podsypce piaskowej o gr. 12 cm. Pozycja obejmuje wszelkie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY TCZEW
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 6 Nazwa: Równanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki i walca (min. 9,5 tony z bębnem wibracyjnym) wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie) o frakcji 0÷31,5mm,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY TCZEW
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 8 Nazwa: Dostawa i wbudowanie płyt drogowych pełnych Zakres prac obejmuje głównie: wbudowanie materiału (wymiana/przełożenie) na podsypce piaskowej o gr. 12 cm. Pozycja obejmuje wszelkie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY TCZEW
Miejsce realizacji: PL:

„Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej.” Numer referencyjny: PB.271.2.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DZIWNÓW
Miejsce realizacji: PL:

„Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: część I Remont nawierzchni dróg gruntowych naturalnym kruszywem łamanym, część II Mechaniczne profilowanie i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY CZERWONAK
Miejsce realizacji: PL:

Zlecę nadbudowę domu jednorodzinnego w Krakowie Kraków , Małopolskie Zlecę brygadzie nadbudowę domu jednorodzinnego, w stanie surowym , w Krakowie /okolice ul. Kamieńskiego/----- tel. 605 612 656 /

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: **** DANE PRYWATNE ****
Miejsce realizacji: PL:

Konsultacje merytoryczne świadczone przez dwóch niezależnych konsultantów merytorycznych (rzeczoznawców) w ramach komisji konserwatorskich w trakcie rekonstrukcji kamiennych rzeźb postaci posłów na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Miejsce realizacji: PL: Wałbrzyski

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Remont wejścia i schodów wejściowych do budynku \u201eA\u201d Ośrodka Wypoczynkowego \u201eMeduza\u201d w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NATURA TOUR SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku Numer referencyjny: IR .271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ZGIERZ
Miejsce realizacji: PL: