Sugestie
I.D.: 23794012

Adaptacja istniejącego obiektu nieużytkowanego wiaduktu byłej kolei piaskowej nad ul. 3 Maja oraz linią tramwajową nr 15 dla potrzeb ścieżek rowerowych.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
10.11.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45200000 71320000
Zamawiający:
Gmina Sosnowiec
Miejsce realizacji:
PL: Sosnowiecki
Miejsce realizacji:
Sosnowiecki
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Engineering design services

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy etap 2. Postępowanie 2. 20.12.17
Modernizacja infrastruktury autob.- tramw. na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” – inne roboty niezbędne do wykonania zadania ...  
Zadanie A: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej (...)Zadanie B(...) pełna nazwa w sekcji VI.3 ogłoszenia. 04.12.17
„Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ul.:Sobieskiego,Królowej Jadwigi,Piłsudskiego” (...) – pełna nazwa zad. w sek.II.1.4). 13.12.17
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap IV – zamówienie robót podobnych I.  
Modernizacja infrastruktury autob.-tramw. na ter. S-ca – bud. i rozb. małych węzłów przesiadk. i łączących je ścieżek rower. – zab. biletetomatów w obrębie małych węzłów przesiad. na terenie m. S-ca.  
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy:1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. Jacka Kuronia.  
Roboty remontowo-budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu.  
Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu.  
Przebudowa układu drogowego ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego i ul. Gabrieli Zapolskiej w rejonie Centrum Pediatrii.