Sugestie

Przetargi: Kolejnictwo


Tender Service informuje o przetargach publicznych dotyczących części eksploatacyjnych do pojazdów szynowych, wagonów, tramwajów, lokomotyw. Publikujemy również przetargi na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych w branży kolejowej. Wyszukujemy dla Ciebie informacje o zamówieniach, w których może wziąć udział Twoja firma. Sprawdź nasze możliwości.

Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi.info pomaga w wygrywaniu zamówień publicznych!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tysięcy euro.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 733. Strona: 1 ( z 74)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie koncepcji rewitalizacji, adaptacji i rozbudowy dawnej zajezdni tramwajowej MPK wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 15.11.17 Miasto Poznań
Dostawa mobilnych podnośników kolumnowych do podnoszenia wagonów tramwajowych. 15.11.17 Miasto Wrocław
Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy 15.11.17 POLSKA
Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy” w 2017 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KWK M/07/17 dostawa spoiwa mineralno-cementowe do wykonywania tam i 15.11.17 Śląskie
Dostawa rur stalowych Dn 350 z ykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” w ramach zadania pn: „Modernizacja systemu odwadniania Zabudowa rurociągu Dn 350 w szybie Staszic, na poz. 372m i 15.11.17 Śląskie
Dostawa rozjazdu tramwajowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 30/B/UT/2017 Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania rozjazdu, wykonanie rozjazdu i dostawa wraz z 15.11.17 Pomorskie
Dostawa szyny tramwajowej blokowej LK-1 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 118/2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa szyny tramwajowej blokowej LK-1 zgodnej z opisem zamieszczonym w 15.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa systemów do kontroli z powietrza FIS wraz z ich montażem na statkach powietrznych M-28B/PT. 16.11.17 Miasto Warszawa
Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego wspierającego proces zakupowy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 16.11.17 PL911
Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych. 16.11.17 POLSKA

Opracowanie koncepcji rewitalizacji, adaptacji i rozbudowy dawnej zajezdni tramwajowej MPK wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Poznań
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Dostawa mobilnych podnośników kolumnowych do podnoszenia wagonów tramwajowych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY

Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy” w 2017 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KWK M/07/17 dostawa spoiwa mineralno-cementowe do wykonywania tam i

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa rur stalowych Dn 350 z ykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” w ramach zadania pn: „Modernizacja systemu odwadniania Zabudowa rurociągu Dn 350 w szybie Staszic, na poz. 372m i

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa rozjazdu tramwajowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 30/B/UT/2017 Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania rozjazdu, wykonanie rozjazdu i dostawa wraz z

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa szyny tramwajowej blokowej LK-1 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 118/2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa szyny tramwajowej blokowej LK-1 zgodnej z opisem zamieszczonym w

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa systemów do kontroli z powietrza FIS wraz z ich montażem na statkach powietrznych M-28B/PT.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający:
Inspektorat Uzbrojenia
Miejsce realizacji: PL: 33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8

Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego wspierającego proces zakupowy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: POLSKA
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet