Sugestie

Przetargi: Kolejnictwo


Tender Service informuje o przetargach publicznych dotyczących części eksploatacyjnych do pojazdów szynowych, wagonów, tramwajów, lokomotyw. Publikujemy również przetargi na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych w branży kolejowej. Wyszukujemy dla Ciebie informacje o zamówieniach, w których może wziąć udział Twoja firma. Sprawdź nasze możliwości.

Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi.info pomaga w wygrywaniu zamówień publicznych!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tysięcy euro.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 736. Strona: 1 ( z 74)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3, C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa. 08.10.16 20.11.17 Sandomiersko-jędrzejowski
Dostawa i wdrożenie: serwerów, macierzy, sprzętu siec. UTM, terminali, systemu backupu, drukarek, urządzeń wielof., syst. kolejk., elekt. tablicy ogłoszeń, czytelni akt elekt., syst. do wirtualizacji. 22.08.17 PL812
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Grybów z podziałem na części: 1. Część I. Remont drogi gminnej „Tory PKP” nr drogi 294330K, nr dz. ewid. 241 w miejscowości Ptaszkowa km 0+000-km0+500 2. Część II. Remont drogi gminnej „Do Radzików” nr drogi 295073K, nr dz. ewod. 404 w miejscowości Binczarowa km0+100-km 0+500 3. Część III. Remont drogi gminnej „Zagórze do Jona” nr drogi 294867K, nr dz. ewid. 826 w miejscowości Kąclowa km 0+000-km 0+320 22.08.17 Małopolskie
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn: „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy) 22.08.17 Mazowieckie
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla Rad Osiedli 22.08.17 Pomorskie
Wykonanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego zawartych z Operatorem Koleje Małopolskie sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych na wniosek Zamawiającego 22.08.17 Małopolskie, Miasto Kraków
Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dworca kolejowego Susz, Prabuty, Pszczółki, Tczew. 23.08.17 POLSKA
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów projektowych dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z perspektywy 2014-2020. 23.08.17 POLSKA
Opracowanie instalacji rurociągowej do zatłaczania zaczynów popiołowo-wodnych do wyrobisk KWK Centrum z wykorzystaniem urządzenia podsadzkowego przy szybie Staszic, projekt sieci rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej likwidacji wyrobisk górniczych i ograniczenia zagrożenia wentylacyjnego i górniczego dla SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu. 23.08.17 Śląskie, Bytomski
przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w tym: Zadanie 1 – przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2924L i 2927L na trasie Biłgoraj – Dąbrowica; Zadanie 2 – przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród – część I; Zadanie 3 – przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród – część II; 23.08.17 Lubelskie, Chełmsko-zamojski

Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3, C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.10.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Jędrzejów
Miejsce realizacji: PL: Sandomiersko-jędrzejowski

Dostawa i wdrożenie: serwerów, macierzy, sprzętu siec. UTM, terminali, systemu backupu, drukarek, urządzeń wielof., syst. kolejk., elekt. tablicy ogłoszeń, czytelni akt elekt., syst. do wirtualizacji.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Okręgowy w Zamościu
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Grybów z podziałem na części: 1. Część I. Remont drogi gminnej „Tory PKP” nr drogi 294330K, nr dz. ewid. 241 w miejscowości Ptaszkowa km 0+000-km0+500 2. Część II. Remont drogi gminnej „Do Radzików” nr drogi 295073K, nr dz. ewod. 404 w miejscowości Binczarowa km0+100-km 0+500 3. Część III. Remont drogi gminnej „Zagórze do Jona” nr drogi 294867K, nr dz. ewid. 826 w miejscowości Kąclowa km 0+000-km 0+320

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Wójt Gminy Grybów
Miejsce realizacji: PL: 33330 Grybów

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn: „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
Miejsce realizacji: PL: 06400 Ciechanów

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla Rad Osiedli

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Miejsce realizacji: PL: 71241 Szczecin

Wykonanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego zawartych z Operatorem Koleje Małopolskie sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych na wniosek Zamawiającego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Województwo Małopolskie
Miejsce realizacji: PL: 31-156 Kraków

Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dworca kolejowego Susz, Prabuty, Pszczółki, Tczew.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów projektowych dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z perspektywy 2014-2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie instalacji rurociągowej do zatłaczania zaczynów popiołowo-wodnych do wyrobisk KWK Centrum z wykorzystaniem urządzenia podsadzkowego przy szybie Staszic, projekt sieci rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej likwidacji wyrobisk górniczych i ograniczenia zagrożenia wentylacyjnego i górniczego dla SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Miejsce realizacji: PL: 41-914 Bytom

przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w tym: Zadanie 1 – przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2924L i 2927L na trasie Biłgoraj – Dąbrowica; Zadanie 2 – przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród – część I; Zadanie 3 – przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród – część II;

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Miejsce realizacji: PL: 23-400 Biłgoraj
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet