Sugestie

Przetargi: Kolejnictwo


Tender Service informuje o przetargach publicznych dotyczących części eksploatacyjnych do pojazdów szynowych, wagonów, tramwajów, lokomotyw. Publikujemy również przetargi na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych w branży kolejowej. Wyszukujemy dla Ciebie informacje o zamówieniach, w których może wziąć udział Twoja firma. Sprawdź nasze możliwości.

Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi.info pomaga w wygrywaniu zamówień publicznych!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 660. Strona: 2 ( z 66)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z podziałem na: Zadanie Nr 1 - w okresie I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r. dla przewozów z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – Segment Ciepło Białystok w ilości 200 000 ton oraz Zadanie Nr 2 – w okresie I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r. dla przewozów z kopalń Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., PG Silesia Sp. z o.o. dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne w ilości 800 000 ton 16.01.18 PL921
Dostawa kolejowego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi 16.01.18 POLSKA
Dostawa części zamiennych do pojazdów spalinowych SA 108, SA134 oraz elektrycznych pojazdówtrakcyjnych EN57Akw, EN76. 16.01.18 Miasto Poznań, Leszczyński, Lubuskie
Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Drzeńsko–Kostrzyn w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów–Zielona Góra–Rzepin–Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822” 16.01.18 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Projekt i budowa I etapu realizacji II linii metra w Warszawie: Zadanie nr 1: odcinek zachodni, Zadanie nr 2:odcinek wschodni–północnyI etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra – od szlaku za stacją C15 do torów odstawczychza stacją C18 16.01.18 PL911
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernzacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz. Numer referencyjny 16.01.18 POLSKA
Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Izby Administracji Skarbowej w Lublinie położonych na terenie kolejowych przejść granicznych 17.01.18 PL811, PL812
Świadczenie usług wsparcia bieżącej działalności Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 17.01.18 Pomorskie
wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z 17.01.18 Śląskie
Część NR: 11 Nazwa: Usługi przedłużenia prawa użytkowania i subskrypcji oprogramowania komputerowego – Przedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu PaperCut MF na kolejne 12 miesięcy 17.01.18 Mazowieckie

Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z podziałem na: Zadanie Nr 1 - w okresie I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r. dla przewozów z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – Segment Ciepło Białystok w ilości 200 000 ton oraz Zadanie Nr 2 – w okresie I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r. dla przewozów z kopalń Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., PG Silesia Sp. z o.o. dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne w ilości 800 000 ton

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900

Dostawa kolejowego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa części zamiennych do pojazdów spalinowych SA 108, SA134 oraz elektrycznych pojazdówtrakcyjnych EN57Akw, EN76.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Leszczyński
PL: Lubuskie
PL: Miasto Poznań

Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Drzeńsko–Kostrzyn w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów–Zielona Góra–Rzepin–Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

Projekt i budowa I etapu realizacji II linii metra w Warszawie: Zadanie nr 1: odcinek zachodni, Zadanie nr 2:odcinek wschodni–północnyI etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra – od szlaku za stacją C15 do torów odstawczychza stacją C18

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernzacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz. Numer referencyjny

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Miejski
Miejsce realizacji: POLSKA

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Izby Administracji Skarbowej w Lublinie położonych na terenie kolejowych przejść granicznych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Miejsce realizacji: PL: Bialski
PL: Chełmsko-zamojski

Świadczenie usług wsparcia bieżącej działalności Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 11 Nazwa: Usługi przedłużenia prawa użytkowania i subskrypcji oprogramowania komputerowego – Przedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu PaperCut MF na kolejne 12 miesięcy

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU
Miejsce realizacji: PL:
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet