Sugestie

Przetargi: Komputery


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dotyczących komputerów. Jeśli dostarczasz sprzęt, oprogramowanie lub świadczysz usługi w branży IT dostarczymy Ci na maila zamówienia z tego zakresu. Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Zacznij wygrywać przetargi z nami!
Jesteśmy największą firmą w Europie dostarczającą zamówienia publiczne!
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego poniżej 30 tysięcy euro.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 181. Strona: 1 ( z 219)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa akcesoriów komputerowych i telefonicznych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 21.07.17 10.08.17 Miasto Warszawa
11/EU/2017/WIFI. 22.07.17 04.08.17 11:00 Trójmiejski
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawę analizatorów oraz dzierżawę laboratoryjnego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach. 22.07.17 Katowicki
PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 22.07.17 10.08.17 09:00 Miasto Warszawa
Wyłonienie dostawcy sprzętu IT. 21.07.17 29.07.17 Gdański
Wyłonienie dostawcy sprzętu IT. 21.07.17 29.07.17 Gdański
Rozbudowa infrastruktury IBM FlexSystem. 22.07.17 PL911
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla urządzeń bazodanowych Oracle. 22.07.17 30.08.17 10:00 POLSKA
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach. 22.07.17 29.08.17 09:00 Gliwicki
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie (SIT/GIS). 22.07.17 Poznański

Dostawa akcesoriów komputerowych i telefonicznych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Miejsce realizacji: PL:

11/EU/2017/WIFI.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: DCT Gdańsk S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawę analizatorów oraz dzierżawę laboratoryjnego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”
Miejsce realizacji: PL: Centralne Laboratorium Analityczne ul. Mickiewicza

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 03-131 Warszawa

Wyłonienie dostawcy sprzętu IT.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINA MIASTA GDAŃSKA
Miejsce realizacji: PL: Gdańsk

Wyłonienie dostawcy sprzętu IT.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINA MIASTA GDAŃSKA
Miejsce realizacji: PL: Gdańsk

Rozbudowa infrastruktury IBM FlexSystem.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Poczta Polska S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla urządzeń bazodanowych Oracle.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Miejsce realizacji: PL: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskie

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie (SIT/GIS).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Dialog konkurencyjny
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Mosina
Miejsce realizacji: PL: Poznański