Sugestie

Przetargi: Komputery - oprogramowanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 211. Strona: 1 ( z 122)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Naprawa (konserwacja oraz reinstalacja oprogramowania) 2 rejestratorów rozmów radiowych i telefonicznych "Sim logger" 26.07.17 28.07.17 Lubelski
Doposażenie szkół w urządzenia multimedialne, komputerowe oraz pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. " Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe" 26.07.17 04.08.17 Podkarpackie
Celem analizy przedwdrożeniowej jest: 26.07.17 16.08.17 Miasto Warszawa
Celem analizy przedwdrożeniowej jest: 26.07.17 16.08.17 Miasto Warszawa
Celem analizy przedwdrożeniowej jest: 26.07.17 16.08.17 Miasto Warszawa
Celem analizy przedwdrożeniowej jest: 26.07.17 16.08.17 Miasto Warszawa
Celem zamówienia jest zakup Oprogramowania CAD, ilość 3 szt., niezbędnych do realizacji projektu nr RPLD.02.03.01-10-0077/16-01 pn.: „Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji.” w ramach działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 26.07.17 09.08.17 Miasto Łódź
Czarny Bór: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze” 26.07.17 Dolnośląskie
Bochnia: Dostawa sprzętu infrastruktury teleinformatycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury i sprzętu oraz systemu i oprogramowania do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i wyceny procedur medycznych w tym zakup serwera „Serwer do systemu Infomedica” z wirtualizacją i backupem danych (licencje) (II) 26.07.17 Małopolskie
Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 26.07.17 Mazowieckie

Naprawa (konserwacja oraz reinstalacja oprogramowania) 2 rejestratorów rozmów radiowych i telefonicznych "Sim logger"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Miejsce realizacji: PL: 20-019 LUBLIN

Doposażenie szkół w urządzenia multimedialne, komputerowe oraz pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. " Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe"

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Jeżowe
Miejsce realizacji: PL: 37430 Jeżowe

Celem analizy przedwdrożeniowej jest:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Celem analizy przedwdrożeniowej jest:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Celem analizy przedwdrożeniowej jest:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Celem analizy przedwdrożeniowej jest:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Celem zamówienia jest zakup Oprogramowania CAD, ilość 3 szt., niezbędnych do realizacji projektu nr RPLD.02.03.01-10-0077/16-01 pn.: „Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji.” w ramach działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: N.Z.O.Z."TECHNODENT" MARIA KOSTUSIAK
Miejsce realizacji: PL: Łódź

Czarny Bór: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze”

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Miejsce realizacji: PL: 58379 CzarnyBór

Bochnia: Dostawa sprzętu infrastruktury teleinformatycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury i sprzętu oraz systemu i oprogramowania do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i wyceny procedur medycznych w tym zakup serwera „Serwer do systemu Infomedica” z wirtualizacją i backupem danych (licencje) (II)

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Miejsce realizacji: PL:

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Miejsce realizacji: PL: