Sugestie

Przetargi: Likwidacja odpadów


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla branży zajmującej się likwidacją odpadów. Zajmujesz się wywozem odpadów, zanieczyszczeń czy utylizacją śmieci - poniższe zamówienia zostały wyszukane za pomocą słów kluczowych i kodów CPV przypisanych do Twojej branży. Oszczędzaj swój czas i pozwól nam wyszukać oferty dla siebie. Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi pomaga w wygrywaniu zamówień publicznych!

Prosimy mieć na uwadze, że oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys Eur.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 704. Strona: 1 ( z 71)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rabka-Zdrój w latach 2017-2020 r. 22.07.17 25.08.17 Nowosądecki
Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka. 22.07.17 11.09.17 09:00 Słupski
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy. 22.07.17 30.08.17 10:00 Chełmsko-zamojski
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. 22.07.17 Włocławski
Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – Odpady zielone. 22.07.17 Olsztyński
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni. 22.07.17 Miasto Wrocław
Eksploatacja Instalacji – cztery lokalizacje/2017. 22.07.17 PL713
Odbiór odpadów stałych i resztek pokonsumpcyjnych z SPWSZ w Szczecinie oraz odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie. 22.07.17 29.08.17 09:00 Miasto Szczecin
Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Zawiercie, na których zamieszkują mieszkańcy. 22.07.17 29.08.17 09:00 Śląskie
Usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych. 22.07.17 31.08.17 11:00 PL823

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rabka-Zdrój w latach 2017-2020 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Rabka-Zdrój
Miejsce realizacji: PL:

Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Ustka
Miejsce realizacji: PL: Gmina Ustka.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Hrubieszów Gmina Miejska Hrubieszów
Miejsce realizacji: PL: Miasto Hrubieszów.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
Miejsce realizacji: PL: Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Miejska Aleks

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – Odpady zielone.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Eksploatacja Instalacji – cztery lokalizacje/2017.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Piotrkowski

Odbiór odpadów stałych i resztek pokonsumpcyjnych z SPWSZ w Szczecinie oraz odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Zawiercie, na których zamieszkują mieszkańcy.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Zawiercie (Urząd Miejski w Zawierciu)
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski