Sugestie

Przetargi: Likwidacja odpadów


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla branży zajmującej się likwidacją odpadów. Zajmujesz się wywozem odpadów, zanieczyszczeń czy utylizacją śmieci - poniższe zamówienia zostały wyszukane za pomocą słów kluczowych i kodów CPV przypisanych do Twojej branży. Oszczędzaj swój czas i pozwól nam wyszukać oferty dla siebie. Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi pomaga w wygrywaniu zamówień publicznych!

Prosimy mieć na uwadze, że oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys Eur.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 021. Strona: 1 ( z 103)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Dynów. Numer referencyjny: RRG.271.18.2017 .Przedmiotem 15.11.17 27.11.17 Podkarpackie
Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Odpady te gromadzone będą w użyczonych przez Wykonawcę pojemnikach, usytuowanych na nieruchomościach 18.11.17 24.11.17 Małopolskie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo. 18.11.17 PL617
PL-Resko: Usługi transportu odpadów 18.11.17 14.12.17 13:00 Zachodniopomorskie
Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet”. 18.11.17 27.12.17 11:00 Jeleniogórski
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nesegregowanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Limanowa. 18.11.17 PL218
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. 18.11.17 PL912
Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektów: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” i „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porci. 18.11.17 27.11.17 00:45 Gdański
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Celestynów w roku 2018, obejmujące hodowlę i ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową, pozyskanie i zrywkę drewna. 18.11.17 07.12.17 10:00 PL92
Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. 18.11.17 28.11.17 10:00 PL7

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Dynów. Numer referencyjny: RRG.271.18.2017 .Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA DYNÓW
Miejsce realizacji: PL:

Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Odpady te gromadzone będą w użyczonych przez Wykonawcę pojemnikach, usytuowanych na nieruchomościach

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Gniewkowo
Miejsce realizacji: PL: Gmina Gniewkowo.

PL-Resko: Usługi transportu odpadów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Resko
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Bogatynia
Miejsce realizacji: PL: Jeleniogórski

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nesegregowanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Limanowa.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Limanowa
Miejsce realizacji: PL: Nowosądecki

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Stare Babice
Miejsce realizacji: PL: Warszawski wschodni

Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektów: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” i „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porci.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Celestynów w roku 2018, obejmujące hodowlę i ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową, pozyskanie i zrywkę drewna.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Celestynów
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny

Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION CENTRALNY