Sugestie

Przetargi: Likwidacja odpadów – złom

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 17. Strona: 1 ( z 2)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Modernizacja oświetlenia placu i hal magazynowych METRACO/DPI/17/44467 Wykonanie: 1. Modernizacji oświetlenia placu i hal magazynowych w Zakładzie Obrotu Złomem i Odzysku Surowców w Owczarach w 17.11.17 06.12.17 Dolnośląskie
Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg gruntowych będących w administracji Gminy Siedlce Numer referencyjny: OA.271.82.2017.PJ Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: sukcesywne 17.11.17 27.11.17 Mazowieckie
Projekt budowy placu magazynowego złomu miedzi w HML. JGHL/TMT/17/44377 Według załącznika nr 2. 15.11.17 24.11.17 Dolnośląskie
Z51/108430 Przygotowanie, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów złomu z terenu Grupy LOTOS S.A. oraz LOTOS Kolej Sp. z o.o. Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi 1. 15.11.17 24.11.17 Pomorskie
Usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. 15.11.17 04.01.18 09:30 POLSKA
Zagospodarowanie części lasku komunalnego w Szczecinku w zakresie : Zakres wykonania prac obejmuje obszar 4 ha ( z wyłączeniem usunięcia 97 drzew)- zgodnie z projektem zagospodarowania terenu : 1. 10.11.17 23.11.17 Zachodniopomorskie
Część NR: 4 Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 12. 19.10.17 Mazowieckie
Postępowanie unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Remont chodnika o szerokości 2 m w ciągu ul. Budowlanych na odcinku od sklepu Quatro do złomowiska. W ramach zadania wykonawca wykona m.in.: a) roboty 12.10.17 Opolskie
Uzasadnienie prawne: Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a. 06.10.17 Gdański
Wykonywanie usług leśnych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy na terenie Nadleśnictwa Lipusz. 06.10.17 Gdański

Modernizacja oświetlenia placu i hal magazynowych METRACO/DPI/17/44467 Wykonanie: 1. Modernizacji oświetlenia placu i hal magazynowych w Zakładzie Obrotu Złomem i Odzysku Surowców w Owczarach w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KGHM METRACO S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg gruntowych będących w administracji Gminy Siedlce Numer referencyjny: OA.271.82.2017.PJ Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: sukcesywne

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SIEDLCE
Miejsce realizacji: PL:

Projekt budowy placu magazynowego złomu miedzi w HML. JGHL/TMT/17/44377 Według załącznika nr 2.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ HUTA MIEDZI LEGNICA
Miejsce realizacji: PL:

Z51/108430 Przygotowanie, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów złomu z terenu Grupy LOTOS S.A. oraz LOTOS Kolej Sp. z o.o. Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi 1.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GRUPA LOTOS S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów wraz z nasadzeniami drzew i krzewów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego
Miejsce realizacji: POLSKA

Zagospodarowanie części lasku komunalnego w Szczecinku w zakresie : Zakres wykonania prac obejmuje obszar 4 ha ( z wyłączeniem usunięcia 97 drzew)- zgodnie z projektem zagospodarowania terenu : 1.

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 10.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECINEK
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 4 Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 12.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Remont chodnika o szerokości 2 m w ciągu ul. Budowlanych na odcinku od sklepu Quatro do złomowiska. W ramach zadania wykonawca wykona m.in.: a) roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 12.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
Miejsce realizacji: PL:

Uzasadnienie prawne: Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 06.10.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa –Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lipusz
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Wykonywanie usług leśnych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy na terenie Nadleśnictwa Lipusz.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 06.10.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne- Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Lipusz
Miejsce realizacji: PL: Gdański