Sugestie

Przetargi: Marketing - badanie rynku

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 128. Strona: 1 ( z 13)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
„Doradztwo prawne i podatkowe , ekonomiczno-finansowe w zakresie przygotowania do realizacji przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zadania inwestycyjnego (Projektu) pt.: „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego hybrydowego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym” 26.07.17 08.08.17 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie opinii technicznej w zakresie przebudowy odwodnienia drogi krajowej nr 44 w m. Jaśkowice w km 91+378 - 91+800 26.07.17 04.08.17 Małopolskie
Wykonanie opinii technicznej w zakresie przebudowy odwodnienia drogi krajowej nr 28 w m. Jordanów w km 59+743 - 60+042 26.07.17 04.08.17 Małopolskie
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 co najmniej 16-godzinnych szkoleń (1 szkolenie = co najmniej 16 godzin), mających na celu kompleksowe przygotowanie uczestników – naukowców – do wdrażania wyników swoich prac badawczych na poziomie tzw. proof of concept. W każdym z 3 szkoleń weźmie udział ok. 16-20 naukowców – laureatów i stypendystów programów FNP realizowanych w ramach PO IR. Szkolenia odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. I. Krasickiego 20/22. Będą przeprowadzone w j. polskim (2 szkolenia) i w j. ang 26.07.17 04.08.17 Miasto Warszawa
Ruda Śląska: Wykonanie opinii o wartości rynkowej materiału zdeponowanego na zwałowisku pocynkowym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Antoniego Nowary – część południowa 26.07.17 Śląskie
Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.4.2018 26.07.17 POLSKA
Usługa polegającą na przygotowaniu opinii przez eksperta/ biegłego z zakresu rozwiązań informatycznych związanych z systemem informacji przestrzennej. 26.07.17 31.07.17 Śląskie
Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie 25.07.17 02.08.17 Śląskie, Katowicki
Wykonanie badania ewaluacyjnego dwóch programów międzynarodowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 25.07.17 16.08.17 Mazowieckie
Opracowanie wytycznych do analiz chromatograficznych oraz przeprowadzenie interkalibracji porównawczych analiz laboratoryjnych chemicznych elementów jakości wód 25.07.17 02.08.17 Mazowieckie

„Doradztwo prawne i podatkowe , ekonomiczno-finansowe w zakresie przygotowania do realizacji przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zadania inwestycyjnego (Projektu) pt.: „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego hybrydowego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Miejsce realizacji: PL: 10748 Olsztyn

Wykonanie opinii technicznej w zakresie przebudowy odwodnienia drogi krajowej nr 44 w m. Jaśkowice w km 91+378 - 91+800

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Miejsce realizacji: PL: Kraków

Wykonanie opinii technicznej w zakresie przebudowy odwodnienia drogi krajowej nr 28 w m. Jordanów w km 59+743 - 60+042

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Miejsce realizacji: PL: Kraków

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 co najmniej 16-godzinnych szkoleń (1 szkolenie = co najmniej 16 godzin), mających na celu kompleksowe przygotowanie uczestników – naukowców – do wdrażania wyników swoich prac badawczych na poziomie tzw. proof of concept. W każdym z 3 szkoleń weźmie udział ok. 16-20 naukowców – laureatów i stypendystów programów FNP realizowanych w ramach PO IR. Szkolenia odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. I. Krasickiego 20/22. Będą przeprowadzone w j. polskim (2 szkolenia) i w j. ang

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Ruda Śląska: Wykonanie opinii o wartości rynkowej materiału zdeponowanego na zwałowisku pocynkowym zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Antoniego Nowary – część południowa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
Miejsce realizacji: PL: 0322486281 tel. do;

Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.4.2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługa polegającą na przygotowaniu opinii przez eksperta/ biegłego z zakresu rozwiązań informatycznych związanych z systemem informacji przestrzennej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23
Miejsce realizacji: PL: Katowice

Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Województwo Śląskie
Miejsce realizacji: PL: 40-037 Katowice

Wykonanie badania ewaluacyjnego dwóch programów międzynarodowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Miejsce realizacji: PL: 00695 Warszawa

Opracowanie wytycznych do analiz chromatograficznych oraz przeprowadzenie interkalibracji porównawczych analiz laboratoryjnych chemicznych elementów jakości wód

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Miejsce realizacji: PL: 00922 Warszawa