Sugestie

Przetargi: Marketing - badanie rynku

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 184. Strona: 1 ( z 19)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego. Opinia dotyczy obiektów budowlanych znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Przy Baszcie” w 21.11.17 24.11.17 Wielkopolskie
Wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony p.poż. jako organ opiniodawczy, wykonawczy i kontrolny Kierownika Zakładu w zakresie bhp. 21.11.17 24.11.17 Dolnośląskie
Badanie sprawozdań finansowych INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań Opis przedmiotu 21.11.17 24.11.17 Dolnośląskie
1) Opracowanie dokumentacji geologicznej, w celu ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych w miejscowości Białka na działce nr 233/1 w gminie Maków Podhalański, polegającego na następujących 21.11.17 24.11.17 Małopolskie
Dostarczenie danych w drodze realizacji badania sondażowego o preferencjach deklarowanych mieszkańców Polski: Część 1: dotyczących oferty teatralnej w Polsce, Część 2: ujawnianych w ankietach 17.11.17 01.12.17 Mazowieckie
Usługi laboratoryjne. 21.11.17 29.12.17 11:30 Małopolskie
Wykonywanie operatów szacunkowych i opinii na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. 21.11.17 Dolnośląskie
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnej 20.11.17 07.12.17 Łódzkie
Wybór eksperta z dziedziny informatyki, któremu WARR SA zleci wykonanie opinii eksperckiej w zakresie projektu obsługiwanego przez WARR SA na potrzeby RIF w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 20.11.17 22.11.17 Dolnośląskie
Analiza Rynku Przegląd ścieżek diagnostycznych znajdujących się na u201emałeju201d i u201edużeju201d hali warsztatowej z podziałem na Zadania. 20.11.17 24.11.17 Mazowieckie

Opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego. Opinia dotyczy obiektów budowlanych znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Przy Baszcie” w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony p.poż. jako organ opiniodawczy, wykonawczy i kontrolny Kierownika Zakładu w zakresie bhp.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdań finansowych INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań Opis przedmiotu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

1) Opracowanie dokumentacji geologicznej, w celu ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych w miejscowości Białka na działce nr 233/1 w gminie Maków Podhalański, polegającego na następujących

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE EKO-SKAWA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Dostarczenie danych w drodze realizacji badania sondażowego o preferencjach deklarowanych mieszkańców Polski: Część 1: dotyczących oferty teatralnej w Polsce, Część 2: ujawnianych w ankietach

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Miejsce realizacji: PL:

Usługi laboratoryjne.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Wykonywanie operatów szacunkowych i opinii na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Dolnośląskie

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wybór eksperta z dziedziny informatyki, któremu WARR SA zleci wykonanie opinii eksperckiej w zakresie projektu obsługiwanego przez WARR SA na potrzeby RIF w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Analiza Rynku Przegląd ścieżek diagnostycznych znajdujących się na u201emałeju201d i u201edużeju201d hali warsztatowej z podziałem na Zadania.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.
Miejsce realizacji: PL: