Sugestie

Przetargi: Medycyna - sprzęt


Dziękujemy za zainteresowanie naszą usługą. Nasz portal to obszerna baza zamówień publicznych, informacji o przetargach, zapytań ofertowych i innych postępowań. Od 12 lat dostarczamy naszym klientom powiadomienia o przetargach na maila. Nasz portal zamówień publicznych opiera się na ponad 10.000 źródeł - zarówno publicznych jak i prywatnych. Zapraszamy do rejestracji na darmowy 14-dniowy test, w trakcie którego dostarczymy informacje z wybranego przez Państwa zakresu.
Poniżej znajdą Państwo przetargi z branży medycznej dotyczące dostaw sprzętu, aparatury i wyposażenia szpitali, przychodni i ośrodków zdrowia.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 10 395. Strona: 1 ( z 1040)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ATZ_SP_LBBK_2018_EL_2579_2018 Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelki MINI SPIKE V -zielony o poj. 3 ml do 1000ml, kolec z wbudowaną zastawką (op.=50 szt.) nr kat. 4550560 lub równoważny 16.03.18 21.03.18 Mazowieckie
PL-Płock: Produkty farmaceutyczne 17.03.18 04.04.18 10:00 Ciechanowsko-płocki
Dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi i pojemników poczwórnych na góra-dół do pobierania i preparatyki krwi z filtrem in-line do produkcji ubogoleukocytarnego KKCz 17.03.18 07.05.18 10:00 Kielecki
Dostawa pozostałej aparatury medycznej. 17.03.18 Koniński
Zaopatrzenie apteki 17.03.18 Olsztyński
Dostawa aparatury medycznej 17.03.18 Koniński
Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałow opatrunkowych 17.03.18 PL911
Dostawa pulsoksymetrów, centrali monitorującej do kardiogramów, aparatów EKG, ultrasonografu ginekologicznego oraz wagi lekarskiej. 17.03.18 PL814
Dostawa stentgraftów, stentów z systemem wprowadzającym oraz koszulek sterowalnych 17.03.18 Miasto Szczecin
Zakup i dostawa preparatów do zabiegów wszczepiania soczewek wewnatrzgałkowych przez okres 36 miesięcy 17.03.18 POLSKA

ATZ_SP_LBBK_2018_EL_2579_2018 Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelki MINI SPIKE V -zielony o poj. 3 ml do 1000ml, kolec z wbudowaną zastawką (op.=50 szt.) nr kat. 4550560 lub równoważny

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Miejsce realizacji: PL:

PL-Płock: Produkty farmaceutyczne

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony
Miejsce realizacji: PL: 09-400 Płock

Dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi i pojemników poczwórnych na góra-dół do pobierania i preparatyki krwi z filtrem in-line do produkcji ubogoleukocytarnego KKCz

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Dostawa pozostałej aparatury medycznej.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: SPZOZ - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego
Miejsce realizacji: PL: Oddziały Szpitala Wojewódzkiego "Dziekanka" w Gnie

Zaopatrzenie apteki

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa aparatury medycznej

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: SPZOZ - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego
Miejsce realizacji: PL: Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chory

Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałow opatrunkowych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Madalińskieg

Dostawa pulsoksymetrów, centrali monitorującej do kardiogramów, aparatów EKG, ultrasonografu ginekologicznego oraz wagi lekarskiej.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Dostawa stentgraftów, stentów z systemem wprowadzającym oraz koszulek sterowalnych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Zakup i dostawa preparatów do zabiegów wszczepiania soczewek wewnatrzgałkowych przez okres 36 miesięcy

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Miejsce realizacji: POLSKA