Sugestie
I.D.: 22946167

673/PU/17 Dostawa materiałów i wyposażenia służącego ochronie środowiska, zbiorników na zużyty olej oraz środków chwastobójczych dla 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu z dostawą do

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
39800000 42716000 42995000 51543400 24400000 24000000 39500000
Termin składania wniosków:
10.10.17
Zamawiający:
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2573 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Łódzkie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
673/PU/17 Dostawa materiałów i wyposażenia służącego ochronie środowiska, zbiorników na zużyty olej oraz środków chwastobójczych dla 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu z dostawą do magazynów. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie. ZADANIE NR 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Królewna Śnieżka w gminie Tuszyn i Dobroń. W ramach Projektu 23.03.18
Zakup i dostawa torfu do Szkółki Leśnej w Mikołajowie 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup torfu luzem lub w big-balach w ilości 500-600 m3 (w zależności od pojemności 28.03.18
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa 27.03.18
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - „Termomodernizacja budynku Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim” (w systemie zaprojektuj i wybuduj) Nazwa  
Dostawa baz danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w Powiecie Piotrkowskim”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 /zamówienie podzielone na Części/  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2”  
Część NR: 4 Nazwa: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6”  
Nr sprawy 138/ZP/17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania 20.03.18
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 Numer referencyjny: ZP.272.17.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa przez Wykonawcę następujących materiałów promocyjnych, 22.03.18
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 31 Nazwa: Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej Pakiet 31 1 Autorefraktometr z keratom./zgodnie z