Sugestie

Przetargi: Nadzór budowlany


Informujemy o przetargach publicznych, zapytaniach ofertowych na nadzór budowlany, inwestorski czy pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Oferty wyszukujemy na podstawie kodów CPV oraz słów kluczowych. Nasza baza zamówień obejmuje źródła państwowe oraz prywatne.

Przetargi.info pomaga w dotarciu dokładnie do tych przetargów które odpowiadają profilowi Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy okres próbny i startuj w przetargach.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 613. Strona: 1 ( z 62)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II” 22.07.17 31.07.17 Śląskie, Gliwicki
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Olszamowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. 22.07.17 POLSKA
Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Pruszków. 22.07.17 04.08.17 POLSKA, PL911
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Oliwa” oraz dla zadania pn. „Budowa dworca kolejowego Pomiechówek”. 22.07.17 08.08.17 POLSKA, PL911
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 22.07.17 28.08.17 10:00 Zielonogórski
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami. 22.07.17 28.08.17 09:00 Bydgosko-Toruński
Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – Inżynier Kontraktu. 22.07.17 29.08.17 10:00 Gliwicki
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części. 22.07.17 07.08.17 Wielkopolskie
Sprawowanie nadzoru nad zespołami pracowników niebędącymi zespołami kwalifikowanymi, wykonującymi pracę na zlecenie Zamawiającego na terenie oraz w odniesieniu do obiektów elektroenergetycznych, urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci, należących do TAURON Dystrybucja S.A na terenie: a) obszaru WN Chorzów, b) obszaru WN Gliwice, c) obszaru SN Zabrze, Bytom, Gliwice, Chorzów, d) obszaru SN Rybnik, Racibórz, Jastrzębie, Tychy. 21.07.17 03.08.17 Miasto Wrocław
wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i sanitarnej celem zapewnienia właściwego wykonania robót budowlanych, które będą realizowane w ramach Projektu Termomodernizacja 3 budynków Zakładu Karnego w Wierzchowie i osiągnięcia założonych rezultatów Projektu 21.07.17 16.08.17 Słupski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
Miejsce realizacji: PL: 44-100 Gliwice

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Olszamowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Pruszków.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Oliwa” oraz dla zadania pn. „Budowa dworca kolejowego Pomiechówek”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miradz
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – Inżynier Kontraktu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce realizacji: PL: Gliwicki

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Wielkopolskie

Sprawowanie nadzoru nad zespołami pracowników niebędącymi zespołami kwalifikowanymi, wykonującymi pracę na zlecenie Zamawiającego na terenie oraz w odniesieniu do obiektów elektroenergetycznych, urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci, należących do TAURON Dystrybucja S.A na terenie: a) obszaru WN Chorzów, b) obszaru WN Gliwice, c) obszaru SN Zabrze, Bytom, Gliwice, Chorzów, d) obszaru SN Rybnik, Racibórz, Jastrzębie, Tychy.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Miejsce realizacji: PL: Wrocław

wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i sanitarnej celem zapewnienia właściwego wykonania robót budowlanych, które będą realizowane w ramach Projektu Termomodernizacja 3 budynków Zakładu Karnego w Wierzchowie i osiągnięcia założonych rezultatów Projektu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE
Miejsce realizacji: PL: Wierzchowo