Sugestie
I.D.: 22945608

[Sprostowanie BZP] Usługa sprawowania zastępczego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dot. przebudowy budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1a na

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
04.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
71247000 71521000 71630000
Termin składania wniosków:
16.10.17
Zamawiający:
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
[Sprostowanie BZP] Usługa sprawowania zastępczego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dot. przebudowy budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1a na terenie Szkoły Policji w Słupsku. Numer referencyjny: RZP-8/17 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania w imieniu i na rzecz zamawiającego zastępczego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
[Sprostowanie BZP] Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 04.01.18
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych pn. przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w Ulicach Haffnera, Wosia Budzysza I Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego potoku środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w obiektach sakralnych, 14.12.17
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wrzeście - Wiklino” Numer referencyjny: ZP.271.57.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji 15.12.17
Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie Numer referencyjny: ON.272.6.3.2017.III Przedmiotem zamówienia 15.12.17
Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemukompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”.  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: " Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” 21.12.17
[Sprostowanie BZP] Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” 1. Przedmiotem zamówienia są 14.12.17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: „Adaptacja części Parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I, na potrzeby Artinkubatora”. 29.12.17
WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE