Sugestie

Przetargi: Obróbka metali

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 611. Strona: 1 ( z 62)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część nr: 3 Nazwa: Budowa zjazdu dla parkingu w miejscowości Jasienie Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu dla parkingu w miejscowości Jasienie. Zakres rzeczowy zamówienia dla budowy zjazdu 28.05.18 Opolskie
Traktor do spawania wzdłużnego KOWELD 25.05.18 30.05.18 Małopolskie
Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4). Numer referencyjny: ZDW/RDW.N-2/PN/3220/60/18 Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4) : CZĘŚĆ NR 1 : rozbudowa drogi woj. nr 538 25.05.18 12.06.18 Warmińsko-Mazurskie
PL6570386838/PL6570386838 - KIELCE/18/0068 Płytka skrawająca CCMT 120404 WM 4015 - 60 szt Płytka skrawająca MM HC D100-090-25 2T 06N908 -4 szt Wiertło NWKa fi 4,3 - 10 szt Wiertło SCD 25.05.18 02.06.18 Świętokrzyskie
Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy w oparciu o model dualnego jobscotingu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy w oparciu o model dualnego 27.05.18 04.06.18 Łódzkie
Zakup i dostawa kapsuły czasu w ramach materiałów promocyjnych projektu pn. „Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach ” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków 25.05.18 01.06.18 Świętokrzyskie
PL6570386838/PL6570386838 - KIELCE/18/0067 Płytka skrawająca CCMT 120404 CA6525 KYOCERA -20szt Płytka skrawająca CCGT 060202-AS IC20 -20szt Płytka skrawająca GIP 1,96-015 IC20 -20szt Płytka 25.05.18 31.05.18 Świętokrzyskie
Zakup form poliuretanowych z ramkami zabezpieczającymi. Zakup form poliuretanowych z ramkami zabezpieczającymi w ilości 1050 szt. - imitacja starego drewna, nowoczesnego drewna, płyty o gładkiej 25.05.18 11.06.18 Mazowieckie
Dostawa ZASUWA DN200 PN40 SPAWALNA z kółkiem ręcznym w ilości: 3szt. 25.05.18 30.05.18 Świętokrzyskie
Świadczenie usług opiekuna medycznego w projekcie „Aktywni na rynku pracy" dla 15 osób niepełnosprawnych. Zamówienie odbywa się w ramach projektu pt.: „Aktywni na rynku pracy" realizowanego w ramach 25.05.18 31.05.18 Świętokrzyskie

Część nr: 3 Nazwa: Budowa zjazdu dla parkingu w miejscowości Jasienie Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu dla parkingu w miejscowości Jasienie. Zakres rzeczowy zamówienia dla budowy zjazdu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 28.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
Miejsce realizacji: PL:

Traktor do spawania wzdłużnego KOWELD

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4). Numer referencyjny: ZDW/RDW.N-2/PN/3220/60/18 Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4) : CZĘŚĆ NR 1 : rozbudowa drogi woj. nr 538

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

PL6570386838/PL6570386838 - KIELCE/18/0068 Płytka skrawająca CCMT 120404 WM 4015 - 60 szt Płytka skrawająca MM HC D100-090-25 2T 06N908 -4 szt Wiertło NWKa fi 4,3 - 10 szt Wiertło SCD

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CPP PREMA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy w oparciu o model dualnego jobscotingu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy w oparciu o model dualnego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 27.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT
Miejsce realizacji: PL:

Zakup i dostawa kapsuły czasu w ramach materiałów promocyjnych projektu pn. „Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach ” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Miejsce realizacji: PL:

PL6570386838/PL6570386838 - KIELCE/18/0067 Płytka skrawająca CCMT 120404 CA6525 KYOCERA -20szt Płytka skrawająca CCGT 060202-AS IC20 -20szt Płytka skrawająca GIP 1,96-015 IC20 -20szt Płytka

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CPP PREMA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Zakup form poliuretanowych z ramkami zabezpieczającymi. Zakup form poliuretanowych z ramkami zabezpieczającymi w ilości 1050 szt. - imitacja starego drewna, nowoczesnego drewna, płyty o gładkiej

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GALABETON BŁAŻEJ KOSTRZEWA
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa ZASUWA DN200 PN40 SPAWALNA z kółkiem ręcznym w ilości: 3szt.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA ENERGIA POLSKA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług opiekuna medycznego w projekcie „Aktywni na rynku pracy" dla 15 osób niepełnosprawnych. Zamówienie odbywa się w ramach projektu pt.: „Aktywni na rynku pracy" realizowanego w ramach

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FUNDACJA MIŚKA ZDZIŚKA BŁĘKITNY PROMYK NADZIEI
Miejsce realizacji: PL: