Sugestie

Przetargi: Ochrona mienia


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm ochroniarskich. Oferty zostały wyszukane w Internecie, prasie oraz oficjalnych źródłach. Nasza firma pomaga w dotarciu do ofert dotyczących ochrony i konwojowania, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys euro.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 215. Strona: 1 ( z 22)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie usługi ochrony fizycznej, monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału pożarowego oraz konserwacji i napraw zabezpieczenia technicznego w obiekcie Oddziału Regionalnego KRUS w 16.11.17 28.11.17 Podkarpackie
Ochrona fizyczna obiektów i obszarów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wraz z monitorowaniem systemów sygnalizacji pożaru Numer referencyjny: ST 280-1/17 Ochrona fizyczna obiektów i obszarów ; 16.11.17 27.11.17 Śląskie
Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Numer referencyjny: ADM.261.13.2017 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, 79710000-4, 16.11.17 30.11.17 Podkarpackie
Bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz konserwację i naprawę systemu monitoringu tj: 1. bezpośrednią ochronę 21.11.17 24.11.17 Świętokrzyskie
Świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2018 r. 21.11.17 23.11.17 Świętokrzyskie
Ochrona mienia domu przedpogrzebowego zlokalizowanego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej w Słupsku" (nazwa zadania) 2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania 21.11.17 23.11.17 Pomorskie
Świadczenie usług ochrony ludzi i mienia znajdującego się w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 8 części. Części zamówienia: Część 1: Ochrona fizyczna ludzi i mienia znajdującego się w 21.11.17 24.11.17 Łódzkie
Dozorowanie i ochrona osób i mienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5". Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) całodobową ochronę i dozór 21.11.17 24.11.17 Pomorskie
F-26.1 - 1/17 Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Limanowej, realizowana w formie: 1) bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, wykonywanej przez pracowników ochrony, wpisanych na listę 21.11.17 27.11.17 Małopolskie
Z2/130374 Wykonanie systemu monitoringu na nalewaku 2-3 zachód w LOTOS Asfalt Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi 1. Wykonanie instalacji monitoringu na nalewaku (3 kamery) wraz 17.11.17 30.11.17 Pomorskie

Świadczenie usługi ochrony fizycznej, monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału pożarowego oraz konserwacji i napraw zabezpieczenia technicznego w obiekcie Oddziału Regionalnego KRUS w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Ochrona fizyczna obiektów i obszarów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wraz z monitorowaniem systemów sygnalizacji pożaru Numer referencyjny: ST 280-1/17 Ochrona fizyczna obiektów i obszarów ;

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ
Miejsce realizacji: PL:

Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Numer referencyjny: ADM.261.13.2017 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, 79710000-4,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

Bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz konserwację i naprawę systemu monitoringu tj: 1. bezpośrednią ochronę

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Miejsce realizacji: PL:

Ochrona mienia domu przedpogrzebowego zlokalizowanego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej w Słupsku" (nazwa zadania) 2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług ochrony ludzi i mienia znajdującego się w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 8 części. Części zamówienia: Część 1: Ochrona fizyczna ludzi i mienia znajdującego się w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Dozorowanie i ochrona osób i mienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5". Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) całodobową ochronę i dozór

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

F-26.1 - 1/17 Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Limanowej, realizowana w formie: 1) bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, wykonywanej przez pracowników ochrony, wpisanych na listę

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SĄD REJONOWY W LIMANOWEJ
Miejsce realizacji: PL:

Z2/130374 Wykonanie systemu monitoringu na nalewaku 2-3 zachód w LOTOS Asfalt Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi 1. Wykonanie instalacji monitoringu na nalewaku (3 kamery) wraz

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LOTOS ASFALT SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: