Sugestie

Przetargi: Ochrona mienia


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm ochroniarskich. Oferty zostały wyszukane w Internecie, prasie oraz oficjalnych źródłach. Nasza firma pomaga w dotarciu do ofert dotyczących ochrony i konwojowania, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 164. Strona: 1 ( z 17)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Modernizacja systemu CCTV w obiekcie KP Warszawa Ursynów - 35/2018/WTI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 25.04.18 27.04.18 Mazowieckie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz uzyskaniem decyzji administracyjnych przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem ochronników przepięciowych dla zabytkowego budynku Oddziału PAN 20.04.18 08.05.18 Małopolskie
Ochrona mienia Zakładu Utylizacji Odpadów Numer referencyjny: DN-ZP-PN-03/2018 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony i strzeżenia mienia Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o 20.04.18 08.05.18 Warmińsko-Mazurskie
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach oraz na posesji wokół budynków ZUS Oddział w Białymstoku i podległych jednostkach terenowych 25.04.18 17.05.18 11:00 Podlaskie
Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z planami ochrony poszczególnych jednostek oraz zapewnienie ochrony związanej z osiąganiem gotowości do podjęcia działań, mobilizacji, wprowadzenia stanu wyjątkowego realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, zwane dalej SUF 25.04.18 14.05.18 Zielonogórski
Całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie 25.04.18 07.05.18 10:30 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „WYKONANIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZIELONCE". Numer referencyjny: ZPR/4/18/L2/083/21 1.Przedmiotem zamówienia 20.04.18 07.05.18 Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR R18M04ZO06.SZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs Inspektor Ochrony Danych” oraz 25.04.18 02.05.18 Małopolskie
WI.II.2512.13.2018 wykonanie następującej usługi - roczny przegląd budowlany, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 24.04.18 26.04.18 Podlaskie
Usługa polegająca na ochronie imprez masowych Siemiatycze Blues-Rock Festiwal w dniu 15 sierpnia 2018 r. Flow! Festiwal - Zakończenie Wakacji w dniu 18 sierpnia 2018 r. • kompleksowa ochrona i 24.04.18 07.05.18 Podlaskie

Modernizacja systemu CCTV w obiekcie KP Warszawa Ursynów - 35/2018/WTI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz uzyskaniem decyzji administracyjnych przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem ochronników przepięciowych dla zabytkowego budynku Oddziału PAN

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLSKA AKADEMIA NAUK
Miejsce realizacji: PL:

Ochrona mienia Zakładu Utylizacji Odpadów Numer referencyjny: DN-ZP-PN-03/2018 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony i strzeżenia mienia Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W ELBLĄGU
Miejsce realizacji: PL:

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach oraz na posesji wokół budynków ZUS Oddział w Białymstoku i podległych jednostkach terenowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z planami ochrony poszczególnych jednostek oraz zapewnienie ochrony związanej z osiąganiem gotowości do podjęcia działań, mobilizacji, wprowadzenia stanu wyjątkowego realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, zwane dalej SUF

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 44WOG
Miejsce realizacji: PL: 66-600 Krosno Odrzańskie

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „WYKONANIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZIELONCE". Numer referencyjny: ZPR/4/18/L2/083/21 1.Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR R18M04ZO06.SZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs Inspektor Ochrony Danych” oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE
Miejsce realizacji: PL:

WI.II.2512.13.2018 wykonanie następującej usługi - roczny przegląd budowlany, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Usługa polegająca na ochronie imprez masowych Siemiatycze Blues-Rock Festiwal w dniu 15 sierpnia 2018 r. Flow! Festiwal - Zakończenie Wakacji w dniu 18 sierpnia 2018 r. • kompleksowa ochrona i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SIEMIATYCKI OŚRODEK KULTURY
Miejsce realizacji: PL: