Sugestie
I.D.: 25923221

TBS/REG/61/2018 Dostosowanie organizacji i działalności Zamawiającego do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
08.02.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
71620000 79212000
Termin składania wniosków:
16.02.18
Zamawiający:
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
TBS/REG/61/2018 Dostosowanie organizacji i działalności Zamawiającego do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO i innych stosownych przepisów obowiązującego w Polsce prawa, od dn. 25.05.2018 do

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
ZP.272.1.36.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dla Starostwa oraz 17 28.05.18
Sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2025 r., za lata 2016-2017”, zwanego dalej Raportem, który stanowić będzie 28.05.18
„Kompleksowe zagospodarowanie odpadów o kodzie 190599 – inne nie wymienione odpady, wytworzone po stabilizacji tlenowej w instalacji MBP zlokalizowanej w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Pruszkowie Sp. Z o.o. w procesie D1”  
Dostosowanie drogowej sygnalizacji świetlnej do zmian organizacji ruchu na czas robót drogowych oraz na czas przygotowania i trwania imprez na terenie m.st. Warszawy Numer referencyjny (jeżeli  
W1M.7011.3.7.2018 usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych branży elektrycznej i elektroenergetycznej wynikających z 30.05.18
Usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe  
Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „ Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.1.17.2018.JM  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPO.271.2.3.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewidencyjnym 61 w miejscowości Zaręby Bolędy w lokalizacji 0+20 – 0+444.  
Przebudowa budynków przedszkoli miejskich w Przasnyszu – dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ( 2 części) Numer referencyjny: WIM.ZP.271.12.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 08.06.18
Zaprojektowanie i budowa wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.023.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie projektu 05.06.18