Sugestie
I.D.: 23795654

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2018.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
10.11.17
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120 77100000 90620000 90914000 45233142
Termin składania wniosków:
18.12.17 09:00
Zamawiający:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bytów
Miejsce realizacji:
PL: Słupski
 
 
Miejsce realizacji:
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo – rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2018., Zamówienie podzielono na 5 części., Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dn.29 stycznia2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.z 2017r., poz.1579 – dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Damnica w roku 2018. 18.12.17
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łupawa w roku 2018. 18.12.17
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Warcino w roku 2018. 18.12.17
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Dretyń w 2018 roku. 18.12.17
Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka.  
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2018. 18.12.17
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2018.Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2018 roku – leśnictwo Objazda i Orzechowo.Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2018 roku – leśnictwo Modlinek i Zalaski.Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2018 roku – leśnictwo Bukowo i Wrzeście.Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2018 roku – leśnictwo Karżcino.Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2018 roku – leśnictwo Radwanki.Wykonywanie usług z zakresu gospodark  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miastko w roku 2018”. 18.12.17
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łupawa w roku 2018. 18.12.17
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w latach 2018-2019. 18.12.17