Sugestie

Przetargi: Ochrona mienia


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm ochroniarskich. Oferty zostały wyszukane w Internecie, prasie oraz oficjalnych źródłach. Nasza firma pomaga w dotarciu do ofert dotyczących ochrony i konwojowania, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 431. Strona: 1 ( z 44)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 23.08.17 19.05.24 Śląskie
Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) 19.12.17 Opolskie
Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna 20.12.17 Tarnowski
Remont budowlano-konserwatorski elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach projektu "Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków 20.12.17 Świętokrzyskie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAT.272.1.16.2017 Przedmiotem 20.12.17 Wielkopolskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski roku 2018. 21.12.17 Jeleniogórski
„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno”. 21.12.17 Grudziądzki
Część NR: 2 Nazwa: Zakres II Objęcie nadzorem autorskim systemu INFINITT PACS oraz oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica i AMMS na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w 21.12.17 Łódzkie
Ochrona obiektów i mienia GOŚ – Łódź Sp. z o.o. 22.12.17 PL711
Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring lokalnych systemów sygnalizacji włamania inapadu wraz z podjęciem działań grupy interwencyjnej w budynkach Muzeum Historycznego M. Krakowa. 22.12.17 Miasto Kraków

[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.08.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający:
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Miejsce realizacji: PL: Zadanie nr 1: — kompleks wojskowy nr 2837 przy ul.

Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Pleśna
Miejsce realizacji: PL: PL217

Remont budowlano-konserwatorski elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach projektu "Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAT.272.1.16.2017 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski roku 2018.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGL LP Nadlesnictwo Lwówek Śląski
Miejsce realizacji: PL: Jeleniogórski

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Zbójno
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Zakres II Objęcie nadzorem autorskim systemu INFINITT PACS oraz oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica i AMMS na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Ochrona obiektów i mienia GOŚ – Łódź Sp. z o.o.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring lokalnych systemów sygnalizacji włamania inapadu wraz z podjęciem działań grupy interwencyjnej w budynkach Muzeum Historycznego M. Krakowa.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków