Sugestie

Przetargi: Ochrona mienia


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm ochroniarskich. Oferty zostały wyszukane w Internecie, prasie oraz oficjalnych źródłach. Nasza firma pomaga w dotarciu do ofert dotyczących ochrony i konwojowania, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 91. Strona: 1 ( z 10)
    Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
DZ-2501/121/18 obsługę serwisową systemu monitoringu. 1. Napraw a systemu monitoringu: Usuwanie awarii monitoringu, czas reakcji serwisu - 24 godziny od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii - 7 25.05.18 29.05.18 Lubelskie
MCPS.PS/433-1-3/2018 Organizacja szkoleń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (dla 60 osób). pn. „Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i 24.05.18 05.06.18 Mazowieckie
Monitoring systemów alarmowych SSWiN wraz z ochroną z udziałem Grupy Interwencyjnej na terenie i w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Monitoring 24.05.18 29.05.18 Opolskie
Badanie instalacji elektrycznej w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: - badanie skuteczności ochrony p.porażeniowej instalacji 24.05.18 04.06.18 Podkarpackie
Wykonanie przeglądu technicznego - pięcioletniego budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19. 24.05.18 05.06.18 Śląskie
Świadczenie usługi w zakresie ochrony budynków i urządzeń posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 25/1 z ark. mapy 2 o łącznej powierzchni 0,7200 ha. położonej we wsi 24.05.18 30.05.18 Opolskie
ADM.26.US.1.2018 usługa całodobowej ochrony osób I mienia oraz obsługa szatni Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 25.05.18 04.06.18 Mazowieckie
1) pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w Gminie Mniszków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) wdrożenia ustawowych wymogów 24.05.18 01.06.18 Łódzkie
Prace konserwatorskie w zakresie konserwacji malowideł na płótnie i dekoracji snycerskich stropu ramowego „Pożar Ławry Troickiej” 26.05.18 15.06.18 09:00 Kielecki
Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z możliwością składania ofert częściowych OPIS PRZEDMIOTU 24.05.18 08.06.18 Wielkopolskie

DZ-2501/121/18 obsługę serwisową systemu monitoringu. 1. Napraw a systemu monitoringu: Usuwanie awarii monitoringu, czas reakcji serwisu - 24 godziny od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii - 7

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
Miejsce realizacji: PL:

MCPS.PS/433-1-3/2018 Organizacja szkoleń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (dla 60 osób). pn. „Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Monitoring systemów alarmowych SSWiN wraz z ochroną z udziałem Grupy Interwencyjnej na terenie i w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Monitoring

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU
Miejsce realizacji: PL:

Badanie instalacji elektrycznej w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: - badanie skuteczności ochrony p.porażeniowej instalacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie przeglądu technicznego - pięcioletniego budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi w zakresie ochrony budynków i urządzeń posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 25/1 z ark. mapy 2 o łącznej powierzchni 0,7200 ha. położonej we wsi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Miejsce realizacji: PL:

ADM.26.US.1.2018 usługa całodobowej ochrony osób I mienia oraz obsługa szatni Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY-BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

1) pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w Gminie Mniszków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) wdrożenia ustawowych wymogów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY MNISZKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Prace konserwatorskie w zakresie konserwacji malowideł na płótnie i dekoracji snycerskich stropu ramowego „Pożar Ławry Troickiej”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Muzeum Narodowe w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z możliwością składania ofert częściowych OPIS PRZEDMIOTU

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL: