Sugestie

Przetargi: Ochrona przeciwpożarowa

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 990. Strona: 1 ( z 99)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Naprawa i remont drogi pożarowej nr 33 położonej na terenie Leśnictwa Krukowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.3.1.2017 Przedmiotem z 19.09.17 Zachodniopomorskie
Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZB/K13 /2017 19.09.17 Świętokrzyskie
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prioryteto 19.09.17 Podkarpackie
Wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału Gin 19.09.17 Małopolskie
Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędn 19.09.17 Zachodniopomorskie
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.11.2017 Przedmiotem zamówienia są roboty bud 19.09.17 Wielkopolskie
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZP.271.32.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonani 19.09.17 Mazowieckie
Roboty budowlane w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: - sprawa nr ZP / 65 / 2017. Roboty 20.09.17 05.10.17 Łódzkie
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 Numer referencyjny: ZP.271.19.2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu rat 20.09.17 27.09.17 Pomorskie
ZAGOSPOADROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE – ETAP I Numer referencyjny: C/53/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospod 20.09.17 27.09.17 Zachodniopomorskie

Naprawa i remont drogi pożarowej nr 33 położonej na terenie Leśnictwa Krukowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.3.1.2017 Przedmiotem z

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO TUCZNO
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZB/K13 /2017

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prioryteto

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA DYNÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału Gin

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. EDWARDA SZCZEKLIKA W TARNOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędn

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY GOLENIÓW
Miejsce realizacji: PL:

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.11.2017 Przedmiotem zamówienia są roboty bud

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PUSZCZYKOWO
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZP.271.32.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonani

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY POMIECHÓWEK
Miejsce realizacji: PL:

Roboty budowlane w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: - sprawa nr ZP / 65 / 2017. Roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 Numer referencyjny: ZP.271.19.2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu rat

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SADLINKI
Miejsce realizacji: PL:

ZAGOSPOADROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE – ETAP I Numer referencyjny: C/53/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospod

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL: