Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 222. Strona: 1 ( z 23)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Suraż usługa: organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Suraż organizacja 16.01.18 25.01.18 Podlaskie
Ocena stanu ochrony migrującej populacji siewki złotej oraz lęgowych populacji zausznika, bielika, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, rybitwy białoskrzydłej, wodniczki, perkozka, perkoza 22.01.18 24.01.18 Wielkopolskie
Ocena stanu ochrony brzęczki Locustella luscinioides, remiza Remiz pendulinus i gąsiorka Lanius collurio w obszarze Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 w granicach województwa 22.01.18 25.01.18 Wielkopolskie
Ocena stanu ochrony zausznika Podiceps nigricollis, bielika Haliaaetus albicilla, rybitwy czarnej Chlidonias niger, rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida, rybitwy białoskrzydłej Chlidonias 22.01.18 25.01.18 Wielkopolskie
sporządzenie projektu uproszczonych planów urządzenia lasu Numer referencyjny: OR-IV.272.1.2018.JG Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu projektu uproszczonych planów 19.01.18 05.02.18 Podlaskie
Z24/224585 Wykonanie projektu budowlanego pn. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "za rzeką Biała" w Tarnowie o wydzieloną część przeznaczoną do składowania odpadów 19.01.18 02.02.18 Małopolskie
Modernizacja instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem węzła w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku - z podziałem na części Numer referencyjny: 19.01.18 05.02.18 Łódzkie
Badanie składu pokarmowego piskląt bociana czarnego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej Numer ogłoszenia 1082618 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: podlaskie Powiat: Wszystkie 20.01.18 29.01.18 Podlaskie
Opracowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na śr. dla N.RDLP w Lublinie: Biłgoraj, Józefów, Janów Lub., Krasnystaw, Tomaszów, Włodawa wg stanu 1.1.2020 r 20.01.18 06.03.18 10:00 PL81
Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego. 20.01.18 01.03.18 10:00 Małopolskie

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Suraż usługa: organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Suraż organizacja

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA SURAŻ
Miejsce realizacji: PL:

Ocena stanu ochrony migrującej populacji siewki złotej oraz lęgowych populacji zausznika, bielika, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, rybitwy białoskrzydłej, wodniczki, perkozka, perkoza

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Ocena stanu ochrony brzęczki Locustella luscinioides, remiza Remiz pendulinus i gąsiorka Lanius collurio w obszarze Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 w granicach województwa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Ocena stanu ochrony zausznika Podiceps nigricollis, bielika Haliaaetus albicilla, rybitwy czarnej Chlidonias niger, rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida, rybitwy białoskrzydłej Chlidonias

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

sporządzenie projektu uproszczonych planów urządzenia lasu Numer referencyjny: OR-IV.272.1.2018.JG Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu projektu uproszczonych planów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
Miejsce realizacji: PL:

Z24/224585 Wykonanie projektu budowlanego pn. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "za rzeką Biała" w Tarnowie o wydzieloną część przeznaczoną do składowania odpadów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GRUPA AZOTY JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem węzła w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku - z podziałem na części Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W RADOMSKU
Miejsce realizacji: PL:

Badanie składu pokarmowego piskląt bociana czarnego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej Numer ogłoszenia 1082618 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: podlaskie Powiat: Wszystkie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW REGIONALNE BIURO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na śr. dla N.RDLP w Lublinie: Biłgoraj, Józefów, Janów Lub., Krasnystaw, Tomaszów, Włodawa wg stanu 1.1.2020 r

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
Miejsce realizacji: PL: Lubelskie

Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie