Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 165. Strona: 1 ( z 17)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Realizacja planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie stacji paliw na terenie CSW Ląd Poznań metodą in-situ w okresie od 1.10.2017 r. – 31.10.2027. 22.07.17 24.08.17 11:00 Miasto Poznań
Usługa szczegółowej inwentaryzacji oraz określenia stanu populacji i siedlisk gatunku wraz z oceną stanu ochrony dotycząca kozy Cobitis taenia, minoga strumieniowego Lamperta planeri i różanki Rhodeus. 22.07.17 28.08.17 09:00 Miasto Poznań
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część C. 22.07.17 30.08.17 11:30 PL911
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.. 21.07.17 Świętokrzyskie, Kielecki
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Kaczawy 21.07.17 01.08.17 Dolnośląskie
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Nysa Łużycka 21.07.17 01.08.17 Dolnośląskie
Wykonanie ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska. 21.07.17 PL84
Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 21.07.17 PL721
Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie (ul.Żubrowa), który będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. 21.07.17 04.08.17 10:00 Miasto Kraków
Celem zamówienia jest zorganizowanie misji gospodarczej do Chin w dniach 2-9 sierpnia 2017 r. w związku z realizacją projektu pt. Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów. 20.07.17 27.07.17 Kielecki

Realizacja planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie stacji paliw na terenie CSW Ląd Poznań metodą in-situ w okresie od 1.10.2017 r. – 31.10.2027.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury
Miejsce realizacji: PL:

Usługa szczegółowej inwentaryzacji oraz określenia stanu populacji i siedlisk gatunku wraz z oceną stanu ochrony dotycząca kozy Cobitis taenia, minoga strumieniowego Lamperta planeri i różanki Rhodeus.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część C.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły..

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: 25-561 Kielce

Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Kaczawy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Miejsce realizacji: PL: 59600 Lwówek Śląski

Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Nysa Łużycka

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Miejsce realizacji: PL: 59600 Lwówek Śląski

Wykonanie ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie (ul.Żubrowa), który będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Dialog konkurencyjny
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Celem zamówienia jest zorganizowanie misji gospodarczej do Chin w dniach 2-9 sierpnia 2017 r. w związku z realizacją projektu pt. Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: Kielce