Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 308. Strona: 1 ( z 31)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie planu zabiegów ochrony roślin na terenach zieleni w Poznaniu oraz wykonanie oprysków na podstawie sporządzonego planu - zgodnie z załącznikiem nr 1. 23.04.18 27.04.18 Wielkopolskie
Opracowanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi SP w Lipkach I. Opracowanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie byłej Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. w Lipkach Wielkich przy ul. 23.04.18 27.04.18 Mazowieckie
Wydobycie, wywóz i zagospodarowanie 70 000 Mg odpadów oznaczonych kodem 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych ze składowiska zlokalizowanego na terenie 23.04.18 08.05.18 Opolskie
Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach zadania: „Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000” 23.04.18 26.04.18 Mazowieckie
WI.271.2.33.2018.ZP Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z oszacowaniem wartości stanu istniejącego zagospodarowania terenu w 23.04.18 30.04.18 Łódzkie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach-w systemie zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: RGI.271.3.2018 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych 19.04.18 07.05.18 Mazowieckie
Wykonanie pomiarów akredytowanych metali ciężkich oraz SOX dla hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 4 pięciodniowych sesji pomiarowych na 19.04.18 27.04.18 Opolskie
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poniatowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu. Zakres merytoryczny 20.04.18 27.04.18 Lubelskie
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ma wymianę urządzeń grzewczych w celu pozyskania dofinansowanie z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – typ projektów „Ograniczenie „niskiej 20.04.18 27.04.18 Mazowieckie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Numer referencyjny: ZP.ZIR.271.8.2018. 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 20.04.18 07.05.18 Pomorskie

Opracowanie planu zabiegów ochrony roślin na terenach zieleni w Poznaniu oraz wykonanie oprysków na podstawie sporządzonego planu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi SP w Lipkach I. Opracowanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie byłej Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. w Lipkach Wielkich przy ul.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKN ORLEN S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Wydobycie, wywóz i zagospodarowanie 70 000 Mg odpadów oznaczonych kodem 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych ze składowiska zlokalizowanego na terenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach zadania: „Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

WI.271.2.33.2018.ZP Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z oszacowaniem wartości stanu istniejącego zagospodarowania terenu w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach-w systemie zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: RGI.271.3.2018 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZATORY
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie pomiarów akredytowanych metali ciężkich oraz SOX dla hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 4 pięciodniowych sesji pomiarowych na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SBB ENERGY S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poniatowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu. Zakres merytoryczny

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY PONIATOWA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ma wymianę urządzeń grzewczych w celu pozyskania dofinansowanie z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – typ projektów „Ograniczenie „niskiej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY RASZYN
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Numer referencyjny: ZP.ZIR.271.8.2018. 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY CEWICE
Miejsce realizacji: PL: