Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 108. Strona: 1 ( z 11)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
,,Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej polegającej na opracowaniu planu wycinki na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16. 18.11.17 Małopolskie
,,Monitoring gniewosza plamistego w ramach realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w województwie małopolskim – etap II”. 18.11.17 Małopolskie
„Czynna ochrona środowisk naskalnych, w tym wykonanie ekspertyz i pozwoleń dla działań ochronnych wobec siedlisk naskalnych”. 18.11.17 02.01.18 13:00 Miasto Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla krajobrazowego rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”, uznanego zarządzeniem Regionalnego 17.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Realizacja zadań ochronnych z zakresu monitoringu, wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarach Natura 2000. 17.11.17 21.12.17 00:30 Małopolskie
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej wynikającej z art. 229 Kodeksu pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 16.11.17 22.11.17 Mazowieckie
Monitoring składowiska odpadów w Łojewie, Oczyszczalni Ścieków w Łochowie, Stacji Uzdatniania Wody w Ostrówku oraz Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewicach (gmina Łochów, pow. Węgrów, woj. mazowieckie) 16.11.17 30.11.17 Mazowieckie
Wykonanie konserwacji, regulacji i naprawy okien aluminiowych w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia objętych jest 78 sztuk okien w budynku RDOŚ w 16.11.17 21.11.17 Podkarpackie
ZP-400/296/17/PS Opracowanie metodyki na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na obszarze działalności RZGWw Warszawie 16.11.17 20.11.17 Mazowieckie
2/2017 Przeprowadzenia badań w projekcie pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych. Przedmiot zamówienia 1. 16.11.17 22.11.17 Mazowieckie

,,Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej polegającej na opracowaniu planu wycinki na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

,,Monitoring gniewosza plamistego w ramach realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w województwie małopolskim – etap II”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

„Czynna ochrona środowisk naskalnych, w tym wykonanie ekspertyz i pozwoleń dla działań ochronnych wobec siedlisk naskalnych”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla krajobrazowego rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”, uznanego zarządzeniem Regionalnego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji: PL:

Realizacja zadań ochronnych z zakresu monitoringu, wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarach Natura 2000.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej wynikającej z art. 229 Kodeksu pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Monitoring składowiska odpadów w Łojewie, Oczyszczalni Ścieków w Łochowie, Stacji Uzdatniania Wody w Ostrówku oraz Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewicach (gmina Łochów, pow. Węgrów, woj. mazowieckie)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie konserwacji, regulacji i naprawy okien aluminiowych w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia objętych jest 78 sztuk okien w budynku RDOŚ w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

ZP-400/296/17/PS Opracowanie metodyki na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na obszarze działalności RZGWw Warszawie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

2/2017 Przeprowadzenia badań w projekcie pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych. Przedmiot zamówienia 1.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CHEMICAL ADVISORY & TRADE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: