Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 126. Strona: 1 ( z 13)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Czynności immobilizacji żubrów ” prowadzonym w trybie wyboru ofert. Do postępowania mają zastosowanie art.70 1 do 703 Kodeksu Cywilnego. Usługa obejmu 20.09.17 28.09.17 Śląskie
Koszenie niedojadów oraz selektywne usuwanie siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku. Numer ogłos 20.09.17 26.09.17 Pomorskie
wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu Słowińskie Błota w ramach projektu pt. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w D 20.09.17 27.09.17 Zachodniopomorskie
Wykonanie ekspertyz dotyczących przedmiotów ochrony na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 20.09.17 25.10.17 Małopolskie
wykonanie zadania pn.: „Monitoring ornitofauny w granicach rezerwatu przyrody „Bielawa” Numer referencyjny: OI.I.261.1.22.2017.LM Wykonanie zadania p 19.09.17 26.09.17 Pomorskie
Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na obszarze Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (III) Numer 19.09.17 26.09.17 Małopolskie
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”. 19.09.17 11.10.17 10:00 Tyski
Wykonanie usługi polegającej na monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szudziałowo - działki nr 260/10 i 2 18.09.17 22.09.17 Podlaskie
Budowa i montaż sztucznych platform dla rybitwy czarnej (na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Liwca PLB140002 i Dolina Kostrzynia PLB140009, Ostoja 18.09.17 22.09.17 Mazowieckie
ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie - realiza 18.09.17 02.10.17 Opolskie

Czynności immobilizacji żubrów ” prowadzonym w trybie wyboru ofert. Do postępowania mają zastosowanie art.70 1 do 703 Kodeksu Cywilnego. Usługa obejmu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO KOBIÓR
Miejsce realizacji: PL:

Koszenie niedojadów oraz selektywne usuwanie siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku. Numer ogłos

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
Miejsce realizacji: PL:

wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu Słowińskie Błota w ramach projektu pt. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w D

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie ekspertyz dotyczących przedmiotów ochrony na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

wykonanie zadania pn.: „Monitoring ornitofauny w granicach rezerwatu przyrody „Bielawa” Numer referencyjny: OI.I.261.1.22.2017.LM Wykonanie zadania p

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na obszarze Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (III) Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSPODARKA KOMUNALNA W CHRZANOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Chełm Śląski
Miejsce realizacji: PL: Tyski

Wykonanie usługi polegającej na monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szudziałowo - działki nr 260/10 i 2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY SZUDZIAŁOWO
Miejsce realizacji: PL:

Budowa i montaż sztucznych platform dla rybitwy czarnej (na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Liwca PLB140002 i Dolina Kostrzynia PLB140009, Ostoja

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie - realiza

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE
Miejsce realizacji: PL: