Sugestie

Przetargi: Planowanie ogrodów i krajobrazu

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 24. Strona: 1 ( z 3)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
DIK-KS.271/2/2017 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego (M-OPE), na co składają s 18.09.17 25.09.17 Małopolskie
Napisanie i dostarczenie 5 artykułów do czasopisma Magurskiego Parku Narodowego "MAGURA" w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realiz 18.09.17 26.09.17 Podkarpackie
zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz zielenią na terenie fragm. dz. ew. nr 9 z obrębu 6-03-11 w ramach projektu budżetu partycyp 15.09.17 03.10.17 Mazowieckie
Ochrona gatunków chronionych roślin i zwierząt w ekosystemach nieleśnych MPN w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów pr 15.09.17 25.09.17 Podkarpackie
Przeprowadzeniu warsztatów organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edu 14.09.17 27.09.17 Podkarpackie
Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych tablic reklamowych dla Wodnego Parku Tychy zgodnie z załącznikiem nr 1 (szczegółowy opis zamówienia). 08.09.17 22.09.17 Śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazu) dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 08.09.17 25.09.17 09:00 POLSKA
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 08.09.17 Miasto Szczecin
Wykonanie projektu rewitalizacji zieleni w parku w Markowcach wraz z koncepcją ścieżek spacerowych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) inwentaryzac 07.09.17 22.09.17 Podkarpackie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem wraz z kompletnym projektem koncepcyjnym w ramach rewitalizacji parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie – Bieżanowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 04.09.17 Małopolskie, Miasto Kraków

DIK-KS.271/2/2017 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego (M-OPE), na co składają s

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MUZEUM-ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ
Miejsce realizacji: PL:

Napisanie i dostarczenie 5 artykułów do czasopisma Magurskiego Parku Narodowego "MAGURA" w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realiz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MAGURSKI PARK NARODOWY
Miejsce realizacji: PL:

zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz zielenią na terenie fragm. dz. ew. nr 9 z obrębu 6-03-11 w ramach projektu budżetu partycyp

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Ochrona gatunków chronionych roślin i zwierząt w ekosystemach nieleśnych MPN w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów pr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MAGURSKI PARK NARODOWY
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzeniu warsztatów organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MAGURSKI PARK NARODOWY
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych tablic reklamowych dla Wodnego Parku Tychy zgodnie z załącznikiem nr 1 (szczegółowy opis zamówienia).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazu) dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.09.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Wykonanie projektu rewitalizacji zieleni w parku w Markowcach wraz z koncepcją ścieżek spacerowych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) inwentaryzac

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY SANOK
Miejsce realizacji: PL:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem wraz z kompletnym projektem koncepcyjnym w ramach rewitalizacji parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie – Bieżanowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 04.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: 30-542 Kraków