Sugestie

Przetargi: Planowanie przestrzenne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 64. Strona: 1 ( z 7)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej obiektów budowlanych kubaturowych oraz terenów położonych na terenie Gminy Bytom w podziale na 7 części 23.01.18 Bytomski
Opracowanie kompleksowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, budowlanej i infrastrukturalnej nowego zagospodarowania części podobszaru nr 8 - wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą 23.01.18 Śląskie, Bytomski
IR.271.W..2018 Świadczenie usług polegających na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz z analizą 19.01.18 30.01.18 Dolnośląskie
Wykonanie podziału działek ew. nr 63, 64, 78, 79/1, położonych w miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. 19.01.18 26.01.18 Małopolskie
Opracowanie siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Bieżuń zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Bieżuniu Numer referencyjny: 18.01.18 30.01.18 Mazowieckie
Wykonywanie usług wyceny nieruchomości w celu określenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych, określonych w art. 36 oraz art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 22.01.18 30.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Nr KP. 6730.1A.2018 świadczenie usług w 2018 roku o charakterze: a) wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy b) wykonywanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 22.01.18 31.01.18 Mazowieckie
Wydzielenie z działki nr 2/24 w miejscowości Kąpino, działki o powierzchni około 0,5 ha wraz z drogą, w lokalizacji wskazanej na załączniku graficznym, w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania 22.01.18 24.01.18 Pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót związanych z przebudową /rozbudową obiektu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS na terenie lotniska Szczecin - Goleniów 20.01.18 28.02.18 00:30 POLSKA
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP w Mińsku Mazowieckim. 2. Przebieg sieci wodociągowej zaplanowano od 17.01.18 26.01.18 Mazowieckie

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej obiektów budowlanych kubaturowych oraz terenów położonych na terenie Gminy Bytom w podziale na 7 części

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Bytom, Bytomskie Mieszkania
Miejsce realizacji: PL: Bytomski

Opracowanie kompleksowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, budowlanej i infrastrukturalnej nowego zagospodarowania części podobszaru nr 8 - wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
Miejsce realizacji: PL: Bytomski
PL: Śląskie

IR.271.W..2018 Świadczenie usług polegających na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz z analizą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY WIĄZÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie podziału działek ew. nr 63, 64, 78, 79/1, położonych w miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY PODEGRODZIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Bieżuń zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Bieżuniu Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BIEŻUŃ
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie usług wyceny nieruchomości w celu określenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych, określonych w art. 36 oraz art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY OSIELSKO
Miejsce realizacji: PL:

Nr KP. 6730.1A.2018 świadczenie usług w 2018 roku o charakterze: a) wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy b) wykonywanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA RACIĄŻ
Miejsce realizacji: PL:

Wydzielenie z działki nr 2/24 w miejscowości Kąpino, działki o powierzchni około 0,5 ha wraz z drogą, w lokalizacji wskazanej na załączniku graficznym, w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY WEJHEROWO
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót związanych z przebudową /rozbudową obiektu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS na terenie lotniska Szczecin - Goleniów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP w Mińsku Mazowieckim. 2. Przebieg sieci wodociągowej zaplanowano od

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Miejsce realizacji: PL: