Sugestie

Przetargi: Planowanie przestrzenne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 61. Strona: 1 ( z 7)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie dwóch projektów uchwał wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 21.07.17 08.08.17 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Centrum STOS wraz z rozwiązaniami technologicznymi i garażem podziemnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 20.07.17 Trójmiejski
Kołobrzeg: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla wybranych części obrębów” 19.07.17 Zachodniopomorskie
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - miejscowości Nowa Wieś Mała, - dla części terenu miasta Grodków 19.07.17 31.07.17 Opolskie
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu. 19.07.17 Bytomski
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Torfowisko Chłopiny PLH, 080004 Murawy Gorzowskie PLH 080058, Brożek PLH 080051 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00. 19.07.17 31.07.17 10:00 Lubuskie
Ruda Śląska: Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska; 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Hlonda; 3. wyceny prawa własności nieruchomości zabudowanych przy ul. Kokotek 6 19.07.17 Śląskie
Sulejówek: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych - część II i III. 19.07.17 Mazowieckie
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zadanie Nr 1 – Mpzp dla zachodniej części Ratajewa w Sulejówku – część IV Zadanie Nr 2 – Mpzp dla obrębu geodezyjnego nr 48 oraz części Żurawki w Sulejówku Zadanie Nr 3 - Mzpz dla Żurawki w Sulejówku – część II oraz mpzp dla północno –wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku 18.07.17 01.08.17 Mazowieckie, Warszawski-wschodni
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Głusk oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Abramowice Kościelne, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski, Dominów, Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Mętów, Głusk, Głuszczyzna, Żabia Wola 18.07.17 26.07.17 Lubelskie, Lubelski

Opracowanie dwóch projektów uchwał wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Celestynów
Miejsce realizacji: PL: 05430 Celestynów

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Centrum STOS wraz z rozwiązaniami technologicznymi i garażem podziemnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Politechnika Gdańska
Miejsce realizacji: PL: Trójmiejski

Kołobrzeg: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla wybranych części obrębów”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Kołobrzeg
Miejsce realizacji: PL: 78100 Kołobrzeg

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - miejscowości Nowa Wieś Mała, - dla części terenu miasta Grodków

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Grodków
Miejsce realizacji: PL: 49200 Grodków

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Bytomski Sport Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Bytomski

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Torfowisko Chłopiny PLH, 080004 Murawy Gorzowskie PLH 080058, Brożek PLH 080051 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Ruda Śląska: Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska; 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Hlonda; 3. wyceny prawa własności nieruchomości zabudowanych przy ul. Kokotek 6

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
Miejsce realizacji: PL: 0322486281 tel. do;

Sulejówek: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych - część II i III.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto Sulejówek
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zadanie Nr 1 – Mpzp dla zachodniej części Ratajewa w Sulejówku – część IV Zadanie Nr 2 – Mpzp dla obrębu geodezyjnego nr 48 oraz części Żurawki w Sulejówku Zadanie Nr 3 - Mzpz dla Żurawki w Sulejówku – część II oraz mpzp dla północno –wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto Sulejówek
Miejsce realizacji: PL: 05-070 Sulejówek

Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Głusk oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Abramowice Kościelne, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski, Dominów, Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Mętów, Głusk, Głuszczyzna, Żabia Wola

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Głusk Dominów
Miejsce realizacji: PL: 20-388 Lublin