Sugestie

Przetargi: Planowanie przestrzenne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 107. Strona: 1 ( z 11)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności t 20.09.17 25.09.17 Zachodniopomorskie
RZK-VI.7011.15.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej, budowa drogi powiatowej or 20.09.17 25.09.17 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentu strategicznego, a mianowicie „GPRR 2018-2028: Gminnego Programu Rewitalizacji Radlina” (GPRR) zgodnie z wytycznymi zawartymi Ust 20.09.17 25.09.17 Śląskie
Wydzielenie z działek nr 275/44 i 375/41 w miejscowości Gowino części pasa drogowego, który wchodzi w skład drogi powiatowej w oparciu o miejscowy pla 20.09.17 21.09.17 Pomorskie
FPZ.271.1.70.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ławskiej w Rzekuniu : 2.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówie 20.09.17 25.09.17 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej inwestycji polegającej na remoncie drogi dojazdowej na pastwiska wraz z pełnieniem nadzoru aut 20.09.17 27.09.17 Podlaskie
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, S 20.09.17 27.09.17 Opolskie
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Słupsk Wierzbięcino – Ustka”. 20.09.17 23.10.17 08:00 Koszaliński
Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej uwzględniającej stateczność zbocza dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współf 19.09.17 25.09.17 Pomorskie
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn 19.09.17 28.09.17 Podkarpackie

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności t

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BARLINEK
Miejsce realizacji: PL:

RZK-VI.7011.15.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej, budowa drogi powiatowej or

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentu strategicznego, a mianowicie „GPRR 2018-2028: Gminnego Programu Rewitalizacji Radlina” (GPRR) zgodnie z wytycznymi zawartymi Ust

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA RADLIN
Miejsce realizacji: PL:

Wydzielenie z działek nr 275/44 i 375/41 w miejscowości Gowino części pasa drogowego, który wchodzi w skład drogi powiatowej w oparciu o miejscowy pla

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY WEJHEROWO
Miejsce realizacji: PL:

FPZ.271.1.70.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ławskiej w Rzekuniu : 2.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY RZEKUŃ
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej inwestycji polegającej na remoncie drogi dojazdowej na pastwiska wraz z pełnieniem nadzoru aut

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, S

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BIERAWA
Miejsce realizacji: PL:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Słupsk Wierzbięcino – Ustka”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej uwzględniającej stateczność zbocza dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współf

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA RUMIA
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DĘBICA
Miejsce realizacji: PL: