Sugestie

Przetargi: Planowanie przestrzenne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 42. Strona: 1 ( z 5)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Łęg - Zachód” Numer referencyjny: GOS.271.279.2017.KGOS 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: Opracowanie Miejscowego 15.11.17 28.11.17 Świętokrzyskie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla krajobrazowego rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”, uznanego zarządzeniem Regionalnego 17.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (...). 17.11.17 19.12.17 10:00 Miasto Kraków
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy, stanowiącej działkę nr 615/71, arkusz mapy 1,o obszarze 0,0348 ha, w celu ustalenia jednorazowej 16.11.17 21.11.17 Opolskie
OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAJĘCZNO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIEJSCOWOŚCI WYDRZYNÓW III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZAMÓWIENIA): Przedmiotem niniejszego 16.11.17 22.11.17 Łódzkie
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, obręb ewidencyjny: Wróblewskiego, stanowiącej działkę nr 90/23, arkusz mapy 8, o obszarze 0,0475 ha, 15.11.17 20.11.17 Opolskie
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, obręb ewidencyjny: Wróblewskiego, stanowiącej działki nr 43/6, o obszarze 0,0640 ha i nr 43/7, o 15.11.17 20.11.17 Opolskie
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, obręb ewidencyjny: Wróblewskiego, stanowiącej działkę nr 43/8, o obszarze 0,0597 ha, arkusz mapy 8, w 15.11.17 20.11.17 Opolskie
Sporządzanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra Numer referencyjny: WKI.ZP.271.56.2017.AA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu 13.11.17 21.11.17 Zachodniopomorskie
ZP.271.3.50.2017 organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie Gminy Porąbka. 2. Wymagania dla PSZOK są następujące: 1) powinien być 15.11.17 20.11.17 Śląskie

Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Łęg - Zachód” Numer referencyjny: GOS.271.279.2017.KGOS 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: Opracowanie Miejscowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla krajobrazowego rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”, uznanego zarządzeniem Regionalnego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (...).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy, stanowiącej działkę nr 615/71, arkusz mapy 1,o obszarze 0,0348 ha, w celu ustalenia jednorazowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY NYSA
Miejsce realizacji: PL:

OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAJĘCZNO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIEJSCOWOŚCI WYDRZYNÓW III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZAMÓWIENIA): Przedmiotem niniejszego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY PAJĘCZNO
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, obręb ewidencyjny: Wróblewskiego, stanowiącej działkę nr 90/23, arkusz mapy 8, o obszarze 0,0475 ha,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY NYSA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, obręb ewidencyjny: Wróblewskiego, stanowiącej działki nr 43/6, o obszarze 0,0640 ha i nr 43/7, o

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY NYSA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, obręb ewidencyjny: Wróblewskiego, stanowiącej działkę nr 43/8, o obszarze 0,0597 ha, arkusz mapy 8, w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY NYSA
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra Numer referencyjny: WKI.ZP.271.56.2017.AA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DOBRA
Miejsce realizacji: PL:

ZP.271.3.50.2017 organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie Gminy Porąbka. 2. Wymagania dla PSZOK są następujące: 1) powinien być

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY PORĄBKA
Miejsce realizacji: PL: