Sugestie
I.D.: 26543371

Wizualizowanie, drukowanie i kopertowanie dokumentów oraz przekazywania korespondencji do operatora pocztowego w latach 2018-2020

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
79824000 79823000
Termin składania wniosków:
16.03.18
Zamawiający:
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Miejsce realizacji:
POLSKA
 
 
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu przez Wykonawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpiecznego łącza dokumentów transakcyjnych z obszaru sześciu Regionów, Centrali i innych wskazanych Jednostek Terenowych Zamawiającego, a następnie ich wizualizowanie, drukowanie, kopertowanie i przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego według określonych w SIWZ zasad. Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie ze zleceniami otrzymywanymi od Zamawiającego do przygotowania i realizacji wysyłki mailowej, jak również plików produkcyjnych wskazanych dokumentów (proces DTP), wydruku określonych w opisie przedmiotu zamówienia materiałów dodatkowych i ich dostarczania do lokalnych JTZ oraz drukowania i kopertowania zgodnie z określonymi w SIWZ regułami innych materiałów informacyjnych takich jak, np.: listy do klientów, wyciągi z taryf, OWU, ulotki. Ponadto Wykonawca przygotuje i udostępni Zamawiającemu portal produkcyjno-raportujący.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Kostrzyn  
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości i w części na terenie gminy Złocieniec  
Dostawa energii elektrycznej dla Związku gmin Dorzecza Wisłoki i Gmin: Biecz, Brzostek, Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec i ich jednostek organizacyjnych.  
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie  
Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych na terenie miasta Łodzi.  
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Gdów oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
Remont pomieszczeń w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Numer referencyjny: ZP/011/18 5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego 28.03.18
Dostawa energii elektrycznej.  
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie i dla jednostek organizacyjnych”.  
Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF (Krakowski Obszar Funkcjonalny)