Sugestie

Przetargi: Prace wykończeniowe - stolarskie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 151. Strona: 1 ( z 116)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie zostało unieważnione. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kobylance - III przetarg Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG 271.25.2017 Przedmiotem zamówienia jest budowa 18.01.18 Małopolskie
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko - sędziszowskim Urządzenia i materiały 18.01.18 Podkarpackie
Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa budynku garażowego 6-segmentowego o nr inw 115/584 18.01.18 Podkarpackie
Część NR: 2 Nazwa: Konserwacja budynku nr 31 w Tomaszowie Mazowieckim 18.01.18 Łódzkie
Część NR: 3 Nazwa: Konserwacja budynku nr 106 w Nowym Glinniku 18.01.18 Łódzkie
Część NR: 4 Nazwa: Konserwacja budynku nr 109 w Nowym Glinniku 18.01.18 Łódzkie
Część NR: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku MOK 18.01.18 Śląskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.27.2017 Przebudowa budynku klubowego z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra” Przebudowa ma dostosować budynek klubu do 18.01.18 Pomorskie
Postępowanie zostało unieważnione. Wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Tuwima 4 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI 18.01.18 Mazowieckie
Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IDPP.III.271.2.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje remont elewacji i wymianę stolarki okiennej zespołu budowli 18.01.18 Opolskie

Postępowanie zostało unieważnione. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kobylance - III przetarg Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG 271.25.2017 Przedmiotem zamówienia jest budowa

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GORLICE
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko - sędziszowskim Urządzenia i materiały

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ROPCZYCACH
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa budynku garażowego 6-segmentowego o nr inw 115/584

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO OLESZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Konserwacja budynku nr 31 w Tomaszowie Mazowieckim

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2573 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Konserwacja budynku nr 106 w Nowym Glinniku

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2573 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 4 Nazwa: Konserwacja budynku nr 109 w Nowym Glinniku

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2573 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku MOK

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY MYSŁOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.27.2017 Przebudowa budynku klubowego z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra” Przebudowa ma dostosować budynek klubu do

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CHOJNICE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie zostało unieważnione. Wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Tuwima 4 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PIASTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IDPP.III.271.2.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje remont elewacji i wymianę stolarki okiennej zespołu budowli

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GŁOGÓWEK
Miejsce realizacji: PL: