Sugestie

Przetargi: Prace wykończeniowe - stolarskie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 698. Strona: 1 ( z 70)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie stolarki drzwiowej budynku gospodarczego w osadzie służbowej Leśnictwa Szkucin w Rudzie Pilczyckiej, Ruda Pilczycka Nr 58/1 21.07.17 31.07.17 Świętokrzyskie
Roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: „Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) PP Jaworzyna Śląska”ul. Wolności 2. 21.07.17 30.08.17 11:00 Miasto Wrocław
Rozbudowa kompleksu Termalno-basenowego. 21.07.17 23.08.17 11:00 PL712
Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ WARSZTATU, NAPRAWIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 6 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 48/PN/2017 20.07.17 Lubuskie
Knurów: Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 20.07.17 Śląskie
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra 20.07.17 04.08.17 Łódzkie, Skierniewicki
Robota budowlana polegająca na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. V postępowanie przetargowe 20.07.17 08.08.17 Małopolskie, Miasto Kraków
Modernizacja pracowni zajęć i sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 20 w Mikołowie i doposażenie klatki schodowej , modernizacja kącika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, modernizacja pomieszczenia dla intendentki w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29 20.07.17 04.08.17 Śląskie
Remont bieżący pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach 20.07.17 04.08.17 Wielkopolskie
Budowa tras pieszo - rowerowych w gminie Jeleśnia 20.07.17 08.08.17 Śląskie, Bielski

Wykonanie stolarki drzwiowej budynku gospodarczego w osadzie służbowej Leśnictwa Szkucin w Rudzie Pilczyckiej, Ruda Pilczycka Nr 58/1

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
ul. Piotrkowska 29
26-230 Radoszyce
Miejsce realizacji: PL: Radoszyce

Roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: „Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) PP Jaworzyna Śląska”ul. Wolności 2.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Rozbudowa kompleksu Termalno-basenowego.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie
Miejsce realizacji: PL: Łódzki

Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ WARSZTATU, NAPRAWIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 6 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 48/PN/2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Miejsce realizacji: PL: 66600 KrosnoOdrzańskie

Knurów: Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki
Miejsce realizacji: PL: 44190 Knurów

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Słupia
Miejsce realizacji: PL: 96-128 Słupia

Robota budowlana polegająca na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. V postępowanie przetargowe

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce realizacji: PL: 31-503 Kraków

Modernizacja pracowni zajęć i sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 20 w Mikołowie i doposażenie klatki schodowej , modernizacja kącika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, modernizacja pomieszczenia dla intendentki w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Mikołów
Miejsce realizacji: PL: 43190 Mikołów

Remont bieżący pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Miejsce realizacji: PL: 64510 Wronki

Budowa tras pieszo - rowerowych w gminie Jeleśnia

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Jeleśnia
Miejsce realizacji: PL: 34-340 Jeleśnia