Sugestie

Przetargi: Prace wykończeniowe - termoizolacyjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 839. Strona: 1 ( z 84)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno-Sportowego w Strzałkowie Numer referencyjny: ROI 271.10.2017 W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.: -roboty 15.11.17 30.11.17 Wielkopolskie
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków – Przedszkole Miejskie Nr 5 Numer referencyjny: WE.042.21.2017 3. W ramach przedmiotu zamówienia będzie wykonana: 15.11.17 30.11.17 Łódzkie
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie Numer referencyjny: ROI 271.9.2017 W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.: -roboty rozbiórkowe, -roboty w 15.11.17 30.11.17 Wielkopolskie
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Numer referencyjny: ZP.271.08.2017.2 Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Wleń, polegających 15.11.17 30.11.17 Dolnośląskie
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji klimatyzacji i wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej (etap II) w budynku klubu Herkules Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta oraz 15.11.17 30.11.17 Małopolskie
321/2017 REB II Nr 37/2017 wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług: Wykonanie docieplenia ściany od strony podwórka budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czołgistów 87 - zgodnie z przedmiarem 16.11.17 30.11.17 Śląskie
Budowa kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. 18.11.17 05.12.17 Gliwicki
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5-Remont konserwatorski elewacji obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piotrkowskiej 106 w Łodzi(..). 18.11.17 PL711
Część NR: 2 Nazwa: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej Sali wiejskiej w Pucu 17.11.17 Pomorskie
Część NR: 3 Nazwa: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej 17.11.17 Pomorskie

Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno-Sportowego w Strzałkowie Numer referencyjny: ROI 271.10.2017 W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.: -roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LISKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków – Przedszkole Miejskie Nr 5 Numer referencyjny: WE.042.21.2017 3. W ramach przedmiotu zamówienia będzie wykonana:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OZORKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie Numer referencyjny: ROI 271.9.2017 W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.: -roboty rozbiórkowe, -roboty w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LISKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Numer referencyjny: ZP.271.08.2017.2 Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Wleń, polegających

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY WLEŃ
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji klimatyzacji i wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej (etap II) w budynku klubu Herkules Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta oraz

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: OŚRODEK KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA
Miejsce realizacji: PL:

321/2017 REB II Nr 37/2017 wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług: Wykonanie docieplenia ściany od strony podwórka budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czołgistów 87 - zgodnie z przedmiarem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Miejsce realizacji: PL: Gliwicki

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5-Remont konserwatorski elewacji obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piotrkowskiej 106 w Łodzi(..).

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Część NR: 2 Nazwa: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej Sali wiejskiej w Pucu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA
Miejsce realizacji: PL: