Sugestie

Przetargi: Projektowanie architektoniczne


Poniżej przedstawiamy przykładową listę z zamówieniami z zakresu projektowania. Codziennie aktualizujemy naszą bazę zamówień publicznych. Przeszukujemy tysiące źródeł - TED, BZP, BIP-y, Internet i prasę. Publikujemy zarówno ogłoszenia z sektora publicznego jak i prywatnego. Zobacz jakie oferty znajdziesz dla siebie w naszym portalu - przetestuj usługę przez 14 dni za darmo.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 834. Strona: 3 ( z 84)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
"ROBOTY BUDOWLANE I PROJEKTOWANIE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach- ETAP I” realizowanego w formule zaprojektuj wybuduj według warunków 08.12.17 15.02.18 Dolnośląskie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy stacji transformatorowej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16.01.18 Dolnośląskie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania kablem SN w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63, 65; ul. 16.01.18 Dolnośląskie
Postępowanie zostało unieważnione. Zaprojektuj - wybuduj: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO - BUDYNEK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PRZY UL. STRZELCÓW 16.01.18 Opolskie
Postępowanie zostało unieważnione. Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr 16.01.18 Opolskie
Wykonanie projektu rewaloryzacji skweru przy ul. Dyrekcyjnej w Chorzowie wraz z odtworzeniem historycznej fontanny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.903.2017 Przedmiot zamówienia 16.01.18 Śląskie
Inżynier dla Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V" 16.01.18 21.02.18 Zielonogórski, REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej jako trzy odrębne zadania i obejmującej: modernizację budynku WZSOZ w zakresie termomodernizacji, przystosowania dla potrzeb opieki ...Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej jako trzy odrębne zadania i obejmującej: modernizację budynku WZSOZ w zakresie termomodernizacji, przystosowania dla potrzeb opieki ... 16.01.18 Miasto Wrocław
Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m na lokale użytkowe (podział istniejącej powierzchni na mniejsze lokale użytkowe), zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera. 16.01.18 Wielkopolskie
Wykonywanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zastawek na rowach odwadniających w leśnictwie Struga oraz budowa zastawki na grobli w leśnictwie Głowaczewo" 16.01.18 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

"ROBOTY BUDOWLANE I PROJEKTOWANIE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach- ETAP I” realizowanego w formule zaprojektuj wybuduj według warunków

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 08.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy stacji transformatorowej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania kablem SN w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63, 65; ul.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie zostało unieważnione. Zaprojektuj - wybuduj: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO - BUDYNEK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PRZY UL. STRZELCÓW

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET OPOLSKI
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie zostało unieważnione. Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OLESNO
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie projektu rewaloryzacji skweru przy ul. Dyrekcyjnej w Chorzowie wraz z odtworzeniem historycznej fontanny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.903.2017 Przedmiot zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CHORZÓW
Miejsce realizacji: PL:

Inżynier dla Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
PL: Zielonogórski

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej jako trzy odrębne zadania i obejmującej: modernizację budynku WZSOZ w zakresie termomodernizacji, przystosowania dla potrzeb opieki ...Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej jako trzy odrębne zadania i obejmującej: modernizację budynku WZSOZ w zakresie termomodernizacji, przystosowania dla potrzeb opieki ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m na lokale użytkowe (podział istniejącej powierzchni na mniejsze lokale użytkowe), zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Wielkopolskie

Wykonywanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zastawek na rowach odwadniających w leśnictwie Struga oraz budowa zastawki na grobli w leśnictwie Głowaczewo"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI