Sugestie

Przetargi: Projektowanie architektoniczne


Poniżej przedstawiamy przykładową listę z zamówieniami z zakresu projektowania. Codziennie aktualizujemy naszą bazę zamówień publicznych. Przeszukujemy tysiące źródeł - TED, BZP, BIP-y, Internet i prasę. Publikujemy zarówno ogłoszenia z sektora publicznego jak i prywatnego. Zobacz jakie oferty znajdziesz dla siebie w naszym portalu - przetestuj usługę przez 14 dni za darmo.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 860. Strona: 1 ( z 86)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 23.08.17 19.05.24 Śląskie
Gospodarcze obiekty budowlane opóźniacze odpływu na rowach. 21.12.17 POLSKA, REGION POŁUDNIOWY, Małopolskie, PL218
Wykon. usług projekt. wraz z nadz. autorskim pn.: „Kat. System Zintegrowanych Węzłów Przesiadk.”. Zam. udzielane jest w 2 cz.: Część I - węzeł przesiadkowy „Podlesie”,Cz. II - węzeł przes."Piotrowice". 21.12.17 Katowicki
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku administracyjno-gospodarczego na terenie SUW „Radość” przy ul. Patriotów 216 A w Warszawie. 21.12.17 PL911
„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno”. 21.12.17 Grudziądzki
Część NR: 2 Nazwa: Część II - węzeł przesiadkowy Piotrowice. 21.12.17 Śląskie
Przebudowa układu drogowego ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego i ul. Gabrieli Zapolskiej w rejonie Centrum Pediatrii. 23.12.17 Sosnowiecki
Dzierżawa na okres 1 roku kontenerów z przystosowaniem ich na kuchnię tymczasową dla potrzeb sporządzania 550 posiłków dziennie dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie wraz 23.12.17 POLSKA
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Długiem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.IV.271.14.2017/ZP 1. Przedmiotem 23.12.17 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 23.12.17 Łódzkie

[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.08.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Gospodarcze obiekty budowlane opóźniacze odpływu na rowach.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Nadleśnictwo Nawojowa
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION POŁUDNIOWY
PL: Małopolskie
PL: Nowosądecki
POLSKA

Wykon. usług projekt. wraz z nadz. autorskim pn.: „Kat. System Zintegrowanych Węzłów Przesiadk.”. Zam. udzielane jest w 2 cz.: Część I - węzeł przesiadkowy „Podlesie”,Cz. II - węzeł przes."Piotrowice".

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Katowice
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku administracyjno-gospodarczego na terenie SUW „Radość” przy ul. Patriotów 216 A w Warszawie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Zbójno
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Część II - węzeł przesiadkowy Piotrowice.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA KATOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa układu drogowego ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego i ul. Gabrieli Zapolskiej w rejonie Centrum Pediatrii.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Sosnowiec
Miejsce realizacji: PL: Sosnowiecki

Dzierżawa na okres 1 roku kontenerów z przystosowaniem ich na kuchnię tymczasową dla potrzeb sporządzania 550 posiłków dziennie dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie wraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Długiem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.IV.271.14.2017/ZP 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY POTWORÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
Miejsce realizacji: PL: