Sugestie

Przetargi: Projektowanie - drogi, rurociągi

Branża zawierająca przetargi na opracowanie, wykonanie i przygotowanie dokumentacji projektowej dróg, rurociągów.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 218. Strona: 1 ( z 122)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Numer referencyjny: OA-ZP.2710.6.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest 15.11.17 30.11.17 Zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. 16.11.17 27.11.17 Śląskie
Wykonanie stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w Gminie Komańcza Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie stałej organizacji ruchu według załączonego projektu dla dróg 18.11.17 24.11.17 Podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie”. 18.11.17 08.12.17 09:30 Miasto Wrocław
Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział zachodni KWK Murcki-Staszic w zakresie dostosowania urządzeń załadowczych i rozładowczych do zwiększonej zdolności wydobywczej. 18.11.17 29.11.17 10:15 Katowicki
Wykonanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu–mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej. 18.11.17 PL636
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów małej retencji realizowanych w Nadleśnictwie Głogów. 18.11.17 PL823
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną. 18.11.17 06.12.17 10:50 Zachodniopomorskie
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie. 18.11.17 04.01.18 11:00 Warmińsko-Mazurskie, PL84
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe. 18.11.17 03.01.18 11:00 Warmińsko-Mazurskie, PL84

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Numer referencyjny: OA-ZP.2710.6.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BĘDZINO
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KNURÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w Gminie Komańcza Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie stałej organizacji ruchu według załączonego projektu dla dróg

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY KOMAŃCZA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział zachodni KWK Murcki-Staszic w zakresie dostosowania urządzeń załadowczych i rozładowczych do zwiększonej zdolności wydobywczej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Wykonanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu–mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino
Miejsce realizacji: PL: Słupski

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów małej retencji realizowanych w Nadleśnictwie Głogów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście, działającego jako zarządca drogi publicznej, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście; Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie
PL: Warmińsko-mazurskie

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie
PL: Warmińsko-mazurskie