Sugestie

Przetargi: Projektowanie - drogi, rurociągi

Branża zawierająca przetargi na opracowanie, wykonanie i przygotowanie dokumentacji projektowej dróg, rurociągów.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 699. Strona: 1 ( z 170)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Pasłęka. wykonanie oznakowania poziomego na następujących drogach gminnych na terenie miasta Pasłęka: Powierzchnia oznakowania w 20.04.18 25.04.18 Warmińsko-Mazurskie
SPZOZ/WWS/Z/V/01/ /18 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wody zgodnie z warunkami Technicznymi Przyłączenia MPWiK do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie wraz z 20.04.18 26.04.18 Mazowieckie
O.Ol.Zll.2415.06.2018 Zaprojektowanie i ustawienie stalowej bariery ochronnej pod wiaduktem w km 386+646 DK 22 19.04.18 27.04.18 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie projektu pn. rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego (przejścia dla pieszych) w m. Polesie, Kowalówka, Cieszęcin i Wyszanów terenie gm. Wieruszów 19.04.18 25.04.18 Łódzkie
Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na dz 134 gm. Radom prze podniesienie i utwardzenie drogi ul. Oleńki. Opinia powinna być sporządzona w 2 19.04.18 07.05.18 Mazowieckie
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie m. Gorzowa Wlkp. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - rozebranie ogrodzeń łańcuchowych, ogrodzeń segmentowych i 20.04.18 25.04.18 Lubuskie
Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego wraz z odblaskiem, na ulicach w mieście Łobez 1. Zakres prac ok 1300,00 m2 (+- 5%). 20.04.18 25.04.18 Zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie i osuszenie budynku przy ul. Moniuszki 16a w Wałbrzychu 20.04.18 07.05.18 Dolnośląskie
Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w7 miejscowości Morawin (obręb Morawin), w granicach działek nr. 525/1, 526, 224 oraz w miejscowości Nowa 20.04.18 25.04.18 Wielkopolskie
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie miasta Krzepice dla: - drogi gminnej Nr 639 041S w ulicach: Kuźniczka, Nowokrzepice, Wieluńska, Krakowska Rynek im. Powstańców 1863, 20.04.18 24.04.18 Śląskie

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Pasłęka. wykonanie oznakowania poziomego na następujących drogach gminnych na terenie miasta Pasłęka: Powierzchnia oznakowania w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA PASŁĘK
Miejsce realizacji: PL:

SPZOZ/WWS/Z/V/01/ /18 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wody zgodnie z warunkami Technicznymi Przyłączenia MPWiK do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie wraz z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA ŚRÓDMIEŚCIE
Miejsce realizacji: PL:

O.Ol.Zll.2415.06.2018 Zaprojektowanie i ustawienie stalowej bariery ochronnej pod wiaduktem w km 386+646 DK 22

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W ELBLĄGU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie projektu pn. rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego (przejścia dla pieszych) w m. Polesie, Kowalówka, Cieszęcin i Wyszanów terenie gm. Wieruszów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O. W KALISZU
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na dz 134 gm. Radom prze podniesienie i utwardzenie drogi ul. Oleńki. Opinia powinna być sporządzona w 2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY WIERZBICA
Miejsce realizacji: PL:

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie m. Gorzowa Wlkp. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - rozebranie ogrodzeń łańcuchowych, ogrodzeń segmentowych i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego wraz z odblaskiem, na ulicach w mieście Łobez 1. Zakres prac ok 1300,00 m2 (+- 5%).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŁOBEZ
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie i osuszenie budynku przy ul. Moniuszki 16a w Wałbrzychu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w7 miejscowości Morawin (obręb Morawin), w granicach działek nr. 525/1, 526, 224 oraz w miejscowości Nowa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY CEKÓW-KOLONIA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie miasta Krzepice dla: - drogi gminnej Nr 639 041S w ulicach: Kuźniczka, Nowokrzepice, Wieluńska, Krakowska Rynek im. Powstańców 1863,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KRZEPICE
Miejsce realizacji: PL: