Sugestie

Przetargi: Projektowanie - instalacje, inżynieryjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 123. Strona: 1 ( z 113)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 21.07.17 24.07.17 Mazowieckie
opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej 21.07.17 28.07.17 Podkarpackie
opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej 21.07.17 31.07.17 Małopolskie
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie”. 21.07.17 25.07.17 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do działki nr 9072/2 na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej w Mławie 21.07.17 25.07.17 Mazowieckie
Gdynia: Wykonanie projektu budynku biurowo - warsztatowo - magazynowego w Gdyni 21.07.17 Pomorskie
Skawina: Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej – Część 1/2017 21.07.17 Małopolskie
Żyrardów: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy ulic w Żyrardowie 21.07.17 Mazowieckie
Ruda Śląska: Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej 21.07.17 Śląskie
Łask: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka – Orchów”, „Przebudowa drogi w Zielęcicach”, „Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku”, „Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie”, „Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie” 21.07.17 Łódzkie

Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny
Miejsce realizacji: PL: Dziekanów Leśny

opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Miejsce realizacji: PL: Rzeszów

opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
Miejsce realizacji: PL: Kraków

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Urząd Miasta Mława

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl
Miejsce realizacji: PL: Mława

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do działki nr 9072/2 na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej w Mławie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Urząd Miasta Mława

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl
Miejsce realizacji: PL: Mława

Gdynia: Wykonanie projektu budynku biurowo - warsztatowo - magazynowego w Gdyni

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Miejsce realizacji: PL: 81338 Gdynia

Skawina: Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej – Część 1/2017

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Miejsce realizacji: PL: 32050 Skawina

Żyrardów: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy ulic w Żyrardowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto Żyrardów
Miejsce realizacji: PL: 96300 Żyrardów

Ruda Śląska: Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
Miejsce realizacji: PL: 0322486281 tel. do;

Łask: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka – Orchów”, „Przebudowa drogi w Zielęcicach”, „Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku”, „Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie”, „Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Łask
Miejsce realizacji: PL: 98100 Łask