Sugestie

Przetargi: Rekrutacja, HR, praca tymczasowa

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 72. Strona: 1 ( z 8)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Toruń: Zapewnienie usług personelu 21.07.17 Kujawsko-Pomorskie
dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznych i elektronicznych do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 21.07.17 31.07.17 Lubelskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.184.2017) 21.07.17 31.07.17 Małopolskie, Miasto Kraków
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego doradztwa zawodowego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 21.07.17 04.08.17 Gdański
Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 21.07.17 07.08.17 Słupski
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego doradztwa zawodowego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 21.07.17 04.08.17 Gdański
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 21.07.17 04.08.17 Gdański
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 21.07.17 04.08.17 Gdański
Realizacja projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. 20.07.17 28.07.17 Sosnowiecki
realizacja projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 20.07.17 27.07.17 POLSKA

Toruń: Zapewnienie usług personelu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 87100 Toruń

dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznych i elektronicznych do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Miejsce realizacji: PL: 23400 Biłgoraj

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.184.2017)

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce realizacji: PL: 31-007 Kraków

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego doradztwa zawodowego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR"
Miejsce realizacji: PL: Sulęczyno

Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINA MIEJSKA ŁEBA
Miejsce realizacji: PL: Łeba

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego doradztwa zawodowego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR"
Miejsce realizacji: PL: Sulęczyno

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR"
Miejsce realizacji: PL: Sulęczyno

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 8 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR"
Miejsce realizacji: PL: Sulęczyno

Realizacja projektu pt. „Nowy start!” nr RPSL.07.01.03-24-050F/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA, DORADZTWO, ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI
Miejsce realizacji: PL: Jaworzno

realizacja projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA
Miejsce realizacji: Skarżysko – Kamienna