Sugestie

Przetargi: RTV i elektronika

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 161. Strona: 1 ( z 17)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zakup i dostawa urządzeń wchodzących w skład systemu do wideokonferencji 21.07.17 28.07.17 Mazowieckie
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. 21.07.17 04.08.17 11:00 PL911
Dostawa przełącznika wideo systemu sterowania BOSCH LTC 8300/90 Allegiant Matrix Switcher. 20.07.17 24.07.17 Miasto Wrocław
Giżycko: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, SPRZĘTU I AKCESORIÓW RTV, FOTO, AUDIO 20.07.17 Warmińsko-Mazurskie
Radiolex - obudowa naścienna 20.07.17 25.07.17 Mazowieckie
Zakup części do radiotelefonów MOTOROLA DP-2600 20.07.17 24.07.17 Opolskie
Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie” 20.07.17 28.07.17 Małopolskie
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 20.07.17 03.08.17 Małopolskie, Miasto Kraków
„Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. 20.07.17 28.07.17 Podkarpackie
Dostawa sprzętu AV: uchwyty, półki na sprzęt RTV, telewizory, odtwarzacze płyt 20.07.17 31.07.17 Śląskie

Zakup i dostawa urządzeń wchodzących w skład systemu do wideokonferencji

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. 22 34-74-100, fax. 22 34-74-261, informacja@men.gov.pl
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Dostawa przełącznika wideo systemu sterowania BOSCH LTC 8300/90 Allegiant Matrix Switcher.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: 50-040 WROCŁAW

Giżycko: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, SPRZĘTU I AKCESORIÓW RTV, FOTO, AUDIO

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Miejsce realizacji: PL: 11500 Giżycko

Radiolex - obudowa naścienna

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: VAN PUR S.A.
Miejsce realizacji: PL: mazowieckie

Zakup części do radiotelefonów MOTOROLA DP-2600

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Miejsce realizacji: PL: opolskie

Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Ropa
Miejsce realizacji: PL: 38312 Ropa

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Miejsce realizacji: PL: 31-547 Kraków

„Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega
Miejsce realizacji: PL: 39400 Tarnobrzeg

Dostawa sprzętu AV: uchwyty, półki na sprzęt RTV, telewizory, odtwarzacze płyt

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Miejsce realizacji: PL: 40007 Katowice