Sugestie

Przetargi: RTV i elektronika

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 112. Strona: 1 ( z 12)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KAMPANII RADIOWEJ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DEBATY ORAZ REPORTAŻE 19.09.17 Śląskie
Dostawa skanerów, projektorów i tabletów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej. 20.09.17 26.10.17 09:00 PL823
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu. 20.09.17 30.10.17 10:00 PL911
Opracowanie, produkcja oraz emisja w telewizji spotu reklamowego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subre 18.09.17 22.09.17 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND część 1. 19.09.17 02.10.17 10:00 Miasto Warszawa
Zakup 15 szt. nowych autobusów klasy MAXI, przeznaczonych do komunikacji miejskiej oraz wyposażenie autobusów w system informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego zarówno nowych autobusów, jak i 2. 19.09.17 06.10.17 10:00 PL822
Dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF. 19.09.17 PL911
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w OśrodkuDokumentacji i Zbiorów Programowych TVP. 19.09.17 PL911
Dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów projektorów i niszczarek dla sądów powszechnych apelacji katowickiej. 19.09.17 24.10.17 10:00 Katowicki
Postępowanie/część zostało unieważnione. Dostawa i montaż instalacji audiowizualnej i systemu oświetlenia scenicznego Przedmiotem zamówienia publicz 19.09.17 Mazowieckie

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KAMPANII RADIOWEJ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DEBATY ORAZ REPORTAŻE

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa skanerów, projektorów i tabletów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Opracowanie, produkcja oraz emisja w telewizji spotu reklamowego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subre

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY EŁK
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND część 1.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Komenda Główna Straży Granicznej
Miejsce realizacji: PL: Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówie

Zakup 15 szt. nowych autobusów klasy MAXI, przeznaczonych do komunikacji miejskiej oraz wyposażenie autobusów w system informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego zarówno nowych autobusów, jak i 2.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl
Miejsce realizacji: PL: Przemyski

Dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w OśrodkuDokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów projektorów i niszczarek dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Postępowanie/część zostało unieważnione. Dostawa i montaż instalacji audiowizualnej i systemu oświetlenia scenicznego Przedmiotem zamówienia publicz

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BROK
Miejsce realizacji: PL: