Sugestie

Przetargi: Sprzątanie


Poniższa lista zawiera najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe dla firm świadczących kompleksowe usługi sprzątania. Codziennie monitorujemy prasę, Internet oraz źródła publiczne. Wyszukujemy dla Ciebie ogłoszenia za pomocą słów kluczowych oraz kodów CPV. Znajdziesz u nas zapytania dotyczące sprzątania, czyszczenia, mycia oraz utrzymania czystości w budynkach i na terenach przyległych. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam wygrywają przetargi.

Zarejestruj się już teraz na 14-dniowy darmowy okres próbny i otrzymuj informacje dopasowane do Twoich potrzeb.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tysięcy euro.

Zaufaj liderowi w dostarczaniu zamówień publicznych w Europie!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 436. Strona: 3 ( z 44)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowiew tym Delegatur w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu. 14.10.17 PL82
Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – trzy zadania. 14.10.17 PL712
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2017-2020. 14.10.17 30.10.17 09:00 POLSKA
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut – zadanie nr IV.12. 14.10.17 23.11.17 10:00 PL82
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony. 14.10.17 22.11.17 10:30 Miasto Kraków
Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gm. Skrzyszów z nieruchom. zamieszkałych, ze wskazanych budynków,miejsc użyteczności publ. w tym przyst. autobus. wraz z ich sprzątaniem. 14.10.17 22.11.17 11:00 Tarnowski
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu oraz w podległych placówkach terenowych. 14.10.17 27.11.17 10:00 POLSKA
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych. 14.10.17 23.11.17 10:00 PL71, PL711
Likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz koszenie chwastowisk 13.10.17 18.10.17 Mazowieckie
Sprzątania i utrzymania czystości w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty wraz z terenem przyległym (chodnik, teren zielony). 13.10.17 20.10.17 Łódzkie

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowiew tym Delegatur w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – trzy zadania.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Miejsce realizacji: PL: Łódzki

Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2017-2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Oczyszczania Miasta
Miejsce realizacji: POLSKA

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut – zadanie nr IV.12.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Competitive procedure with negotiation
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gm. Skrzyszów z nieruchom. zamieszkałych, ze wskazanych budynków,miejsc użyteczności publ. w tym przyst. autobus. wraz z ich sprzątaniem.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Skrzyszów
Miejsce realizacji: PL: Tarnowski

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu oraz w podległych placówkach terenowych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Łódzkie – Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź
PL: Łódzkie

Likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz koszenie chwastowisk

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Sprzątania i utrzymania czystości w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty wraz z terenem przyległym (chodnik, teren zielony).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PLENIPOTENT ZARZĄDZANIE ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI JAN GRĘBSKI
Miejsce realizacji: PL: