Sugestie

Przetargi: Sprzątanie


Poniższa lista zawiera najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe dla firm świadczących kompleksowe usługi sprzątania. Codziennie monitorujemy prasę, Internet oraz źródła publiczne. Wyszukujemy dla Ciebie ogłoszenia za pomocą słów kluczowych oraz kodów CPV. Znajdziesz u nas zapytania dotyczące sprzątania, czyszczenia, mycia oraz utrzymania czystości w budynkach i na terenach przyległych. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam wygrywają przetargi.

Zarejestruj się już teraz na 14-dniowy darmowy okres próbny i otrzymuj informacje dopasowane do Twoich potrzeb.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tysięcy euro.

Zaufaj liderowi w dostarczaniu zamówień publicznych w Europie!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 417. Strona: 1 ( z 42)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020 . 03.08.17 11.08.18 Mazowieckie
Sprzątanie i utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości i na zewnętrznych terenach utwardzonych i zielonych budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie. 16.08.17 PL911
Usługa czyszczenia myjni pojazdów samochodowych zlokalizowanej na terenie 45 WOG (PST 2) w m. Wędrzyn, wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku realizacji tej usługi 16.08.17 Lubuskie
Usługa sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku i podległych jej jednostkach 16.08.17 Podlaskie
Usługi konserwacyjne na stacjach pomp powiat brzeski: Część 1 zamówienia „Pompownia Wrzępia – odmulenie basenu, czyszczenie i malowanie komór, naprawa placu manewrowego” Część 2 zamówienia „Pompownia Kwików – czyszczenie i malowanie komór pompowych” Część 3 zamówienia „Pompownia Szczurowa – czyszczenie i malowanie komór pompowych” 16.08.17 Małopolskie
Utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Koszalinie 16.08.17 Pomorskie
Świadczenie usług kompleksowego specjalistycznego sprzątania oraz współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem w SP ZOZ Rypin. 17.08.17 Włocławski
świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala, znak zp/11/2017 17.08.17 Pomorskie
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych 18.08.17 Małopolskie
Letnie i zimowe oczyszcz. ulic, placów, parkingów, zatok przystank. oraz ścieżek rower., ciągów pieszo-rower. i torowisk tramw. wbud. w jezdnie na ter. m. Katowice w okresie 1.9.2017 do 31.8.2021 r. 18.08.17 Katowicki

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020 .

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 03.08.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szydłowcu
Miejsce realizacji: PL: 26500 Szydłowiec

Sprzątanie i utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości i na zewnętrznych terenach utwardzonych i zielonych budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Usługa czyszczenia myjni pojazdów samochodowych zlokalizowanej na terenie 45 WOG (PST 2) w m. Wędrzyn, wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku realizacji tej usługi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Miejsce realizacji: PL: 69211 Wędrzyn

Usługa sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku i podległych jej jednostkach

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: 15950 Białystok

Usługi konserwacyjne na stacjach pomp powiat brzeski: Część 1 zamówienia „Pompownia Wrzępia – odmulenie basenu, czyszczenie i malowanie komór, naprawa placu manewrowego” Część 2 zamówienia „Pompownia Kwików – czyszczenie i malowanie komór pompowych” Część 3 zamówienia „Pompownia Szczurowa – czyszczenie i malowanie komór pompowych”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Miejsce realizacji: PL: 33100 Tarnów

Utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Koszalinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Miejsce realizacji: PL: 75950 Koszalin

Świadczenie usług kompleksowego specjalistycznego sprzątania oraz współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem w SP ZOZ Rypin.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: SP ZOZ Rypin, ul. 3 Maja 2.

świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala, znak zp/11/2017

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejsce realizacji: PL: 84100 Puck

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: 31547 Kraków

Letnie i zimowe oczyszcz. ulic, placów, parkingów, zatok przystank. oraz ścieżek rower., ciągów pieszo-rower. i torowisk tramw. wbud. w jezdnie na ter. m. Katowice w okresie 1.9.2017 do 31.8.2021 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.17
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Miejsce realizacji: PL: Katowicki