Sugestie

Przetargi: Szkolenia BHP, ppoż i pierwsza pomoc

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 29. Strona: 1 ( z 3)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/TSL/18 Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń „Spedytor” wraz z zapewnieniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu bezpiecznego 22.02.18 28.02.18 Śląskie
Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu 23.02.18 Dolnośląskie
Kurs obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Kętach kursu obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli 21.02.18 28.02.18 Małopolskie
ZA.272.5.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana 22.02.18 20.03.18 Małopolskie
Przeprowadzenie szkolenia przypominającego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu Miasta Rybnika wyznaczonych do realizacji czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 22.02.18 12.03.18 Śląskie
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnych szkoleń BHP w ramach realizacji projektu „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe 19.02.18 27.02.18 Warmińsko-Mazurskie
Przeprowadzenie Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach projektu Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 20.02.18 27.02.18 Wielkopolskie
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych (z egzaminem UDT) oraz obsługą kas fiskalnychMagazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych dla 6 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ŚwieciuMagazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych dla 3 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ChełmnieMagazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych dla 1 uczestnika projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w Gru 21.02.18 02.03.18 Kujawsko-Pomorskie
Szkolenie symulatorowe na symulatorze lotu śmigłowca Mi - 2 Numer referencyjny: Nr 3/18/N Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia symulatorowego (teoretycznego oraz praktycznego) 16.02.18 26.02.18 Lubelskie
Sprzedaż osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej artykułów spożywczych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe w 2018r. – przetarg II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16.02.18 Wielkopolskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/TSL/18 Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń „Spedytor” wraz z zapewnieniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu bezpiecznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA, DORADZTWO, ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I JĘZYKOWEGO KADR W LEGNICY
Miejsce realizacji: PL:

Kurs obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Kętach kursu obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
Miejsce realizacji: PL:

ZA.272.5.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie szkolenia przypominającego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu Miasta Rybnika wyznaczonych do realizacji czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA RYBNIK
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnych szkoleń BHP w ramach realizacji projektu „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK SAMORZĄDU LOKALNEGO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach projektu Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚREMIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych (z egzaminem UDT) oraz obsługą kas fiskalnychMagazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych dla 6 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ŚwieciuMagazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych dla 3 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ChełmnieMagazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych dla 1 uczestnika projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w Gru

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie

Szkolenie symulatorowe na symulatorze lotu śmigłowca Mi - 2 Numer referencyjny: Nr 3/18/N Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia symulatorowego (teoretycznego oraz praktycznego)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Sprzedaż osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej artykułów spożywczych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe w 2018r. – przetarg II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 16.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE
Miejsce realizacji: PL: