Sugestie

Przetargi: Szkolenia dla nauczycieli


Pokazujemy tutaj przykładową listę aktualnych zapytań, jak również wyniki przetargów publicznych. Branża zawierająca przetargi na szkolenia. Oferty te zostały wyszukane w przeszło 10.000 źródłach, które przeszukujemy codziennie. Monitorowane przez nas przetargi, oraz baza jaką posiadamy pozwoli zaoszczędzić Twój czas, dodatkowo możemy zmaksymalizować wydajność, wysyłając tylko te oferty na instalacje, których możesz brać udział.

Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi.info pomaga w dotarciu, oraz w wygrywaniu zamówień publicznych!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 158. Strona: 1 ( z 16)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Celem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne związane z przejściem osób młodych z systemu edukacji na rynek pracy w ramach inkubatora innowacji społecznych utworzonego przez Lubelską Fundację Rozwoju w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” zgodnie z opracowaną przez Oferenta i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją realizacji. 26.07.17 04.08.17 POLSKA
Opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Modelowe programy kształcenia nauczycieli”. 26.07.17 02.08.17 Miasto Warszawa
Kościerzyna: „Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie, ul. Wybickiego 1, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych 26.07.17 Pomorskie
„Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie, ul. Wybickiego 1, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodo 26.07.17 10.08.17 Pomorskie, Starogardzki
dostawa wyrobów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i oświetleniowych z podziałem na poszczególne części: część 1: wyroby i urządzenia elektryczne część 2: wyroby i urządzenia elektroniczne część 3: oświetlenie na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach 3 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 2. „Młodzi O 26.07.17 07.08.17 Opolskie, Opolski
wybór wykonawcy usługi polegającej na: 1) opracowaniu rozdziału podręcznika symulacji medycznej w roli autora (1 osoba) 2) opracowaniu rozdziału podręcznika symulacji medycznej w roli współautora (1 osoba) oraz 3) redakcji naukowej (1 osoba) podręcznika symulacji medycznej w ramach projektu "MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 26.07.17 28.07.17 Lubelskie
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkolnych punktów informacji i kariery - realizowane w ramach projektu KREATOR KARIERY - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa 26.07.17 03.08.17 Mazowieckie, Ostrołęcko-siedlecki
Kampania w Internecie promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 26.07.17 03.08.17 Śląskie
Rzeszów: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 26.07.17 Podkarpackie
Jelenia Góra: Dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów pn: „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” oraz "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” 26.07.17 Dolnośląskie

Celem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne związane z przejściem osób młodych z systemu edukacji na rynek pracy w ramach inkubatora innowacji społecznych utworzonego przez Lubelską Fundację Rozwoju w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” zgodnie z opracowaną przez Oferenta i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją realizacji.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
Miejsce realizacji: którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystnie

Opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Modelowe programy kształcenia nauczycieli”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Kościerzyna: „Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie, ul. Wybickiego 1, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Kościerski
Miejsce realizacji: PL:

„Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie, ul. Wybickiego 1, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodo

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Kościerski
Miejsce realizacji: PL: 83-400 Kościerzyna

dostawa wyrobów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i oświetleniowych z podziałem na poszczególne części: część 1: wyroby i urządzenia elektryczne część 2: wyroby i urządzenia elektroniczne część 3: oświetlenie na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach 3 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 2. „Młodzi O

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Miejsce realizacji: PL: 45-315 Opole

wybór wykonawcy usługi polegającej na: 1) opracowaniu rozdziału podręcznika symulacji medycznej w roli autora (1 osoba) 2) opracowaniu rozdziału podręcznika symulacji medycznej w roli współautora (1 osoba) oraz 3) redakcji naukowej (1 osoba) podręcznika symulacji medycznej w ramach projektu "MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
Tel. +48 81 448 5000
Miejsce realizacji: PL: Lublin

Dostawa sprzętu komputerowego dla szkolnych punktów informacji i kariery - realizowane w ramach projektu KREATOR KARIERY - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Miejsce realizacji: PL: 06-100 Pułtusk

Kampania w Internecie promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy
Miejsce realizacji: PL: 40048 Katowice

Rzeszów: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL:

Jelenia Góra: Dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów pn: „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” oraz "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli”

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto Jelenia Góra
Miejsce realizacji: PL: 58500 JeleniaGóra