Sugestie
I.D.: 23795606

Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w branży: usługi finansowe, ubezpieczenia.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
10.11.17
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
79315000
Zamawiający:
Instytut Badań Edukacyjnych
Miejsce realizacji:
POLSKA
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Badanie jest częścią projektu badawczego pt. Analiza popytu i podaży kwalifikacji w wybranych branżach., Przedmiotowe zamówienie dotyczy przeprowadzenia badania terenowego w postaci:, — badania jakościowego zrealizowanego techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych ( 18 IDI) oraz fokusowego wywiadu grupowego (1 FGI),, — badania ilościowego zrealizowanego techniką komputerowo wspomaganych wywiadów osobistych (3010 CAPI),, ze wskazanymi grupami respondentów, w branży: usługi finansowe, ubezpieczenia w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach oraz instytucjach szkoleniowych.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przeprowadzenie trzech edycji badania – Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. 21.12.17
Badanie CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I, II, III edycja badania).  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa budynku warsztatowo – magazynowego  
Postępowanie / część zostało unieważnione CZĘŚĆ NR: 2 Wykonanie zagospodarowania terenu a) Remont drogi dojazdowej (pożarowej) o powierzchni – 1755,  
Badanie sprawozdania finansowego ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku za rok 2017 i rok 2018 Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 30.11.17
Analizy popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego Numer ogłoszenia 1068358 Miejsce 28.11.17
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy.  
Dostawa sprzętu, akcesoriów i odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych techniką mikropłytek lub mikrokolumnową wraz z systemem umożliwiającym dokonanie odczytu i przesłania danych do systemu komputerowego Bank Krwi oraz dostawą krwinek wzorcowych, zestawów kontrolnych i odczynników pomocniczych do badania immunohematologicznego.  
5/KonwencjaONZ/SNR/2017 Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim 3. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 28.11.17
Wybór dostawcy urządzenia Mega Coaster podtyp Wood Coaster zgodnego z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, a związanymi z wdrożeniem innowacyjn 06.12.17